Slovenija uvaja Evropski elektronski obrazec za sledenje potnikov

(vir: MGRT, Twitter)

S 16. avgustom 2021 Slovenija uvaja Evropski elektronski obrazec za sledenje potnikov oz. European Digital Passenger Locator Form (dPLF), ki omogoča lažje in hitrejše sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni osebi, okuženi s covidom-19.

Vsi potniki, tako tujci kot slovenski državljani, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom (vsi leti, tudi zasebni) ali ladjo (samo križarke), bodo morali pred vstopom v državo izpolniti digitalni obrazec za sledenje potnikov (elektronski obrazec PLF).

Slovenski dPLF obrazec je del evropskega elektronskega sistema PLF in je dostopen na spletnem naslovu https://app.euplf.eu.

Aplikacijo EU dPLF trenutno že uporabljata Italija (vse oblike) in Malta (letalo, ladja), lastne nacionalne sisteme za sledenje potnikov pa so razvili v 14 državah (Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Nemčija, Grčija, Irska, Latvija, Litva, Portugalska, Slovaška, Španija, Velika Britanija).

Sledenje stikom potnikov (nacionalni sistemi ali EU dPLF) se torej uporablja v 16 evropskih državah.

Večinoma se obstoječi sistemi za sledenje potnikov uporabljajo za zračni promet (16 držav), sledi morski promet (12 držav), najmanj je prisoten pri kopenskem prometu – potovanje z avtom, avtobusom, vlakom (10 držav).

Več o tem lahko preberete tukaj (tukaj). Dodatne informacije o spletni aplikaciji dPLF v slovenskem jeziku so dostopne tudi na spletni strani:  https://app.euplf.eu/#/

𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗶 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘇𝗲𝗰 𝘇𝗮 𝘀𝗹𝗲𝗱𝗲𝗻𝗷𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗻𝗶𝗸𝗼𝘃 𝘃 𝗹𝗲𝘁𝗮𝗹𝘀𝗸𝗲𝗺 𝗶𝗻 𝗹𝗮𝗱𝗶𝗷𝘀𝗸𝗲𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝘂

C. R.