Šlamastika: Kaj je 11 dni delala ministrica Dominika Švarc Pipan!?

Stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani, za katero je vlada zasebniku plačala 7,7 milijona evrov in jo verjetno vsaj dvakrat preplačala (vir: Zajem zaslona)

Afera z nakupom propadajoče stavbe, ki jo je za sodišče kupilo in preplačalo ministrstvo za pravosodje, dobiva nove razsežnosti. Iz dostopnih podatkov namreč izhaja, da ministrstvo nakupa stavbe skoraj tri tedne ni zavarovalo v zemljiški knjigi. To pomeni, da bi lahko v tem času ostalo tako brez denarja kot nepremičnine. Kaj je počela ministrica Dominika Švarc Pipan, da je čakala toliko časa?

 

Kot izhaja iz javno dostopnega dokumenta iz zemljiške knjige, ki ga je objavil Bojan Požar, ministrstvo vse do včeraj v zemljiški knjigi ni bilo vpisano kot lastnike stavbe na Litijski v Ljubljani, ki jo je kupilo. Slednje sicer ni nič nenavadnega, saj lahko postopek za to traja več tednov. Skrajno nenavadno in neodgovorno pa je, da ministrstvo svojega nakupa ni zavarovalo.

Praviloma se namreč pri nakupu nepremičnin vedno takoj po plačilu kupnine, včasih pa še prej, na nepremičnino vpiše zaznamba, da je bila nepremičnina prodana. S tem si kupec zavaruje vrstni red, da v času do vpisa lastninske pravice prodajalec nepremičnine ne proda še komu drugemu ali pa da nanjo ne kdo ndrug ne vpiše hipoteke ali izvršbe. V zemljiški knjigi namreč velja pravilo vrstnega reda, zato je zelo pomembno, da kupec nepremičnino zavaruje na ta način, sicer lahko ostane tudi prez nje.

A tega ministrstvo, čeprav je nepremičnino plačalo 29. decembra, ni naredilo vse do 16. januarja oziroma torka. V tem času pa je bila nepremičnina skoraj tri tedne neustrezno zavarovana.

Ob tem se postavlja vprašanje, kaj je v tem času počela ministrica Dominika Švarc Pipan. Afera z stavbo je namreč prišla v javnost že 5. januarja, in namesto da bi takoj poskrbela za vse potrebne postopke za zavarovanje nepremičnine, se je to očitno zgodilo šele v torek.

A. V.