Skupni občinski dolg na prebivalca

(vir: pixabay.com)

V naši regiji Jugovzhodni Sloveniji je 21 občin, podatki o skupnem dolgu posamezne občine pokažejo, da je najbolj občina Kočevje, ki ima 13,8 milijona evrov dolga, občina Šmarješke Toplice pa je brez dolgov.

Pomemben kazalnik pri tem je tudi skupni občinski dolg na prebivalca v posamezni občini. Ta pokaže, za koliko so občine s svojimi zadolžitvami obremenile posamezne prebivalce.

Dolg sam po sebi sicer ni vedno najslabša možnost, če je denar porabljen namensko in za razvoj krajev. To pa morajo presoditi občani in občanke sami.

Dolg na prebivalca po posameznih občinah ob koncu leta 2021 pokaže, da so na prvih mestih občine: Kostel (1.051 evrov), Šentrupert (1.025 evrov), Šentjernej (936 evrov), Kočevje (880 evrov) in Žužemberk (814 evrov). Slovensko povprečje je 510 evrov na prebivalca.

Na zadnjih mestih po zadolženosti so občine: Osilnica, Škocjan, Novo mesto, Metlika, Straža. Šmarješke Toplice so brez dolga.

Podatki po posameznih občinah na dan 31. december 2021 so naslednji:

Občina Skupni dolg, v EUR Dolg na preb., v EUR
1. KOSTEL     669.270 1.051
2. ŠENTRUPERT   2.569.653 1.025
3. ŠENTJERNEJ   6.905.522    936
4. KOČEVJE 13.818.639    880
5. ŽUŽEMBERK   3.893.555    814
6. ČRNOMELJ   8.897.032    624
7. MIRNA   1.545.840    589
8. TREBNJE   6.966.282    549
9. MIRNA PEČ   1.663.152    536
10. MOKRONOG-TREBELNO   1.568.920    494
11. RIBNICA   4.622.857    488
12. LOŠKI POTOK      776.327    430
13. SODRAŽICA      826.308    364
14. SEMIČ   1.037.015    265
15. DOLENJSKE TOPLICE      865.660    244
16. OSILNICA        64.622    170
17. ŠKOCJAN     519.217    153
18. NOVO MESTO   5.375.320    147
19. METLIKA      987.960    118
20. STRAŽA      445.708    114
21. ŠMARJEŠKE TOPLICE           0        0

Vir: Ministrstvo za finance

– Slovensko povprečje zadolženosti občin glede na število prebivalcev je 510 evrov.

– Poprečje zadolženosti občin JV Slovenija glede na število prebivalcev je 445 evrov.

Število prebivalcev v posamezni občini je razvidno na naslednji povezavi 

M. D.