Skupina Krka lani z nekoliko višjim dobičkom od prvih ocen

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je nekoliko navzgor popravila višini dobička iz poslovanja in čistega dobička v 2022, ki ju je objavila v prvi oceni lanskega poslovanja konec januarja.

Dobiček iz poslovanja je za 900.000 evrov višji kot v prvi oceni in znaša 381,2 milijona evrov, čisti dobiček pa je višji za 2,5 milijona evrov in znaša 363,7 milijona evrov.

Čisti dobiček skupine je bil tako lani v primerjavi z letom 2021 višji za 18 odstotkov, dobiček iz poslovanja pa za sedem dostotkov, so danes sporočili iz Krke, potem ko se je z nerevidiranimi izkazi poslovanja v sredo seznanil nadzorni svet družbe. Ta bo letno poročilo sicer objavila 13. aprila.

Krka je sicer lani ustvarila rekordno prodajo. Prihodki skupine so namreč nanesli 1,7 milijarde evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti prodaje 6,3-odstotna.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je v današnjem sporočilu za javnost ponovil, da lanski poslovni rezultati kažejo, da so odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodijo priložnostim in izzivom. “Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje,” je zatrdil.

Družba Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila prihodke od prodaje v višini 1,6 milijarde evrov, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2021. Dobiček iz poslovanja je bil večji za 31 odstotkov in je znašal 357,9 milijona evrov, čisti dobiček v višini 348,2 milijona evrov pa se je okrepil za 42 odstotkov.

Zaposleni
Konec leta 2022 je bilo v skupini Krka 11.598 zaposlenih, od tega v tujini 5243, kar je 45 % vseh zaposlenih. 51 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 200 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.592 zaposlenih, kar je 133 več kot konec leta 2021.

Delnica in delničarji
Potem ko se je tečaj Krkine delnice v letu 2021 zvišal za dobrih 29 %, se je lani znižal za 22 % in je 31. 12. 2022 znašal 92,00 EUR. Krkini delničarji so prejeli dividendo v višini 5,63 EUR na delnico, kar je 13 % več kot v letu pred tem in na letni ravni pomeni več kot 6-odstotno dividendno donosnost ob upoštevanju tečaja delnice konec leta 2022.

Ob koncu leta je imela Krka 47.170 delničarjev, kar je 0,7 % več kot konec leta 2021. Delniška struktura, v kateri slovenske fizične osebe predstavljajo 40,4 %, mednarodni vlagatelji pa 20,9 %, je stabilna in brez večjih sprememb.

M. D.