Škofijska Karitas Novo mesto pomagala 10 tisoč osebam

Škofijska Karitas Novo mesto, ki deluje na Smrečnikovi ulici v Novem mestu in ima 30 podružnic na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je letos pomagala približno 10 tisoč ljudem. Razdelili so 221 ton materialne pomoči (hrane, pralnega praška in ostalega), dodatno so pomagali s 65 tisoč evri denarne pomoči, kar so namenili za plačevanje položnic in drugih stroškov.

Za pomoč prizadetim v ujmi s točo v Beli krajini, predvsem na območju Občine Črnomelj, so zbrali dodatnih 230 tisoč evrov. Razdelili so celoten znesek in s tem pomagali 250 prizadetim gospodinjstvom, ki so prosili za pomoč.

V okviru materialne pomoči so razdelili 215 ton hrane in 6 ton pralnega praška ter higienskih potrebščin. Pri delu jim je pomagalo 700 rednih in občasnih prostovoljcev, ki so skupno opravili skoraj 29 tisoč ur prostovoljnega dela.

Komisija je letos obravnavala več kot 770 vlog za denarno pomoč, k temu je treba dodati še prošnje zaradi poškodb po toči, tako da je bilo prošenj za pomoč preko tisoč.

Denarno pomoč so odobrili skupno 577 gospodinjstvom z nekaj več kot 1.750 gospodinjskimi člani. Dobrih 16 tisoč evrov so razdelili v bonih, kjer so 133 družinam pomagali pri nakupu šolskih potrebščin, pa tudi s plačilom šolske prehrane.

Za plačilo najnujnejših položnic so več kot 200 gospodinjstvom skupno razdelili dobrih 32 tisoč evrov pomoči. Skoraj sto gospodinjstvom pa so s približno 16 tisoč evri pomagali pri nakupu ali plačilu kurjave.

Pomagali so s svetovanjem, z oblačili in drugim podarjenim materialom ter opremo, nadaljujejo pa tudi s programom izposoje ortopedskih pripomočkov, ki so ga začeli leta 2015.

V novomeški Karitas se letos pogosteje srečujejo s stiskami enostarševskih družin, s stiskami, povezanimi z družinskim nasiljem in z razpadom družin.

Štirim družinam, devetim otrokom in mladostnikom ter 15 starejšim posameznikom so omogočili letovanje, pripravili so družabna srečanja za starejše in bolne, obiskovali so jih na domovih. Med drugim so pripravili delavnice in izobraževanja za ljudi različnih starosti.

Podatke o pomoči sta na današnji novinarski konferenci predstavila generalni tajnik Gregor Vidic in socialna delavka Andreja Kastelic s Škofijske Karitas Novo mesto.

Stiska ljudi se ne povečuje

Za primerjavo dodajmo, da so pred natančno letom dni poročali, da so v letu 2017 (v enakem obdobju) pomagali približno 12 tisoč osebam. Razdelili so jim 315 ton gmotne (od tega 290 ton hrane in 25 ton pralnega praška ter higienskih potrebščin) in skoraj 80 tisoč evrov denarne pomoči v obliki plačevanja položnic ter drugih stroškov.

To pomeni, da se stiska ljudi ne povečuje, če merimo po teh kazalnikih.

C. R.