Škocjan: 6,23 hektarja zemljišč v poslovni coni prodali za 1,869 milijona evrov

Občina Škocjan je julija in nato še avgusta objavila javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin, zemljišč, v Gospodarsko tehnološkem centru (GTC) Škocjan, v poslovni coni na Dobravi. Zdaj je že znano, da so zemljišča, kjer je šlo za zaokroženi celoti, prodali dvema podjetjema in za to iztržili skoraj 1,87 milijona evrov. Gre za prihodek občine, ki ga bo ta namenila za nadaljnji razvoj.

Julija so prodajali 58.961 kvadratnih metrov (5,89 hektarja) zemljišč, pri tem so postavili ceno 30 evrov za kvadratni meter. Skupno je bilo to 1,768.830 evrov. Zemljišča je kupilo podjetje Znass, d. o. o., Transport, d. o. o., s sedežem v Ratežu pri Brusnicah v novomeški občini. K temu je moralo podjetje plačati še 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Avgusta pa je občina objavila novo javno zbiranje ponudb za parcele v coni, za sklop 3356 kvadratnih metrov (0,33 hektarja). Tudi tu so postavili ceno 30 evrov za kvadratni meter, kar je zneslo 100.680 evrov. Zemljišče je kupilo podjetje Gradnje, d. o. o., iz Boštanja (v sevniški občini). Tudi k temu je moralo podjetje plačati še 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Občina Škocjan je tako iz prodaje 62.317 kvadratnih metrov zemljišč (6,23 hektarja) v poslovni coni prejela 1,869.510 evrov. Podjetji sta morali skupno plačati še 411.292,20 evra davka na dodano vrednost. Ta davek gre neposredno v državni proračun.

Nezazidana stavbna zemljišča so v naravi predstavljala zaokroženo posest, ki so z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu določena za poslovno cono.

Občina je pred tem vse to delno komunalno uredila z dostopno cesto, možnostjo priključka na fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod in električno ter telekomunikacijsko omrežje. To je nato prodajala kot bremen proste nepremičnine. Podjetji bosta morali plačati še komunalni prispevek.

Ceno 30 evrov za kvadratni meter zemljišča so na občini določili na podlagi cenitve sodnega cenilca za gradbeno stroko.

Župan Jože Kapler

Že julija smo ob objavi prve javne ponudbe zapisali, da če občini uspe ta posel, bo to za njih velika pridobitev. V ureditev te poslovne cone so namreč pred tem vložili veliko napora. Kupnina pa bo znaten dobrinos k občinskemu proračunu, ki običajno znaša nekaj milijonov evrov. Za leto 2018 so imeli prvotno načrtovanih 4,1 milijona evrov prihodkov, nato so to z rebalansom povečali na 6,5 milijona evrov.

Za Škocjan, ki ga zelo uspešno vodi župan Jože Kapler, tudi sicer velja, da gre za razvojno zelo uspešno občino.

Glede na Načrt razvojnih programov nameravajo letos v investicije vložiti kar 5,2 milijona evrov, v letu 2019 pa še milijon evrov. Večino proračunskih prihodkov tako namenjajo za nadaljnji razvoj.

J. M.