Siol: Plače zaposlenih na RTV Slovenija

(vir: pixabay,com)

Portal Siol.net je objavil podatke o 50 najbolje plačanih zaposlenih v javnem zavodu RTV Slovenija. Pri tem so jim iz RTV Slovenija posredovali zgolj podatke o bruto plačah, v katerih ni zajeta tudi delovna doba. Sklicevali so se na osebne podatke, kar seveda v tem primeru ne more veljati. Zaposleni v RTV Slovenija so namreč javni uslužbenci, njihove plače pa del javnega plačnega sistema.

Zneski plač tako niso popolni in niso končni, so pa v plačah zajeti vsi dodatki (vir)

Za primerjavo. Povprečna bruto plača vseh zaposlenih (z vsemi dodatki, vključno z delovno dobo) v Sloveniji je 1888,48 evra (vir: Statistični urad RS).

Bruto plače brez delovne dobe za november 2021 za prvih 50 zaposlenih