Sindikat kmetov: Odvzem živali na kmetiju Možgan nezakonit!

FOTO: zasebna fotografija iz kmetije Možgan na dan odvzema

Sindikat kmetov Slovenije (SKS) je ogorčen in ostro obsoja nezakonit odvzem živali, ki se je zgodil minuli torek na kmetiji Možgan. Ukrep odvzema živali je bil pretiran in nesorazmeren ter tudi nezakonit, kajti neposredno do odvzema lahko po zakonu pride samo v primeru, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali.

Zapisali so, da se je prvi nezakonit odvzem živali na kmetiji zgodil že štiri dni po uveljaviti novele zakona o zaščiti živali.

Pred sprejetjem Zakona o zaščiti živali so v SKS na ves glas opozarjali, da bo do takšnih anomalij prihajalo zaradi pomanjkljivosti in neustreznosti zakona.

Včeraj je predstavnik SKS obiskal kmetijo Možgan in se na terenu prepričal, da je bilo ravnanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali pretirano in nezakonito. Obnašanje inšpektorice in predstavnice zaščitnice živali je bilo neprimerno in v celoti nezakonito.  Dotični osebi sta tudi nezakonito vstopali v prostore na zasebni lastnini, ki niso namenjeni kmetijski rabi. Seznanili so jih z vso dokumentacijo, slikovnim gradivom in video posnetki iz dneva, ko se je omenjeni odvzem 24 glav goveda zgodil.

Govedo ni bilo shujšano in je bilo primernega rejnega stanja. Živali so imele možnost paše, na voljo je bila hrana in voda. Na samem območju dokrmljevanja je bil predel, ki je bil zaradi vremenskih razmer bolj blaten, kar pa je glede na vremenske razmere pričakovano in začasno. Zaradi slednjega so živali v tem obdobju paše malo bolj umazane, vendar pa to ne vpliva na zdravje in dobro počutje živali. Ravno tako so imele živali možnost umakniti se na pašnike, kjer blata ni bilo. Živali ran, poškodb ali česa podobnega niso imele.

Po Zakonu o veterinarskih merilih pooblastilo odvzema živali velja samo v »izjemno nujnih« primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi. To merilo v tem primeru ni bilo doseženo in ga zato označujemo kot nezakonitega. Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki ga trenutno vodi Marjan Šarec, zahtevajo uvedbo izrednega strokovnega nadzora postopka in ukrepanje v skladu z zakonom ter takojšnjo vrnitev živali rejcu.

Na SKS so šokirani, da se je tak dogodek zgodil in na tem mestu pozivajo vse odgovorne, da zadevo uredijo v najkrajšem možnem času. Rejec in njegovi družinski člani so zaradi dogajanja močno prizadeti in vidno šokirani. Pri SKS jim bodo nudili vso pomoč, ki jo lahko zagotovijo in se hkrati borili dalje, da se Zakon o zaščiti živali ustrezno popravi in uskladi s stroko.

“Radi bi se zahvalili kmetiji Možgan, da so nas seznanili z realnim stanjem kmetije v razvoju, kajti v naslednjem letu namerava kmetijo prevzeti najstarejši sin. Kot vemo je povprečna starost slovenskega kmeta trenutno 64 let, zato upamo, da ta dogodek mladih ne bo odvrnil od odločanja za prevzem kmetij,” so v izjavi za javnost zapisali v sindikatu. In dodali:

“Zavedati se moramo, da tovrstni pritiski, ki se v zadnjem času vrstijo na kmete po celi Sloveniji, lahko naredijo slovenski družbi nepopravljivo škodo, ki se bo skozi prihodnja leta odrazila v izgubi prehranske varnosti in odvisnosti našega naroda od uvoza vprašljive kvalitete hrane ter zaraščenosti podeželja.”

M. D.