Šentrupert: Za župana bo kandidiral Andrej Martin Kostelec

Šentrupert (vir: Wikipedija)

V Šentrupertu številni pričakujejo spremembe pri nadaljnjem vodenju občine, priložnost za to bodo imeli na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018. Tokrat bodo imeli zanimivo izbiro. Kandidaturo za župana je namreč vložil Andrej Martin Kostelec.

Ko smo pregledovali delovanje občine, smo ugotavljali, da občina ne napreduje, da se investicije ne izvajajo, da so bili občani v preteklih letih deležni večinoma zgolj obljub, uresničitev teh je bila slaba. Zelo veliko denarja je bilo zapravljenega za različne projekte, načrtovanje in podobno, kar sicer sovpada tudi z zasebnim delovanjem zdajšnjega župana Ruperta Goleta. Vodenje občine je prepoznano kot rizično, saj so občinske prostore doslej že obiskovali tudi kriminalisti, veliko stvari je nerešenih, z zdajšnjim županom se je ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Andrej Martin Kostelec (vir: FB)

Ko smo pregledovali posamezne projekte in občinski proračun, smo nekajkrat za mnenje prosili tudi Andreja Martina Kostelca iz znane t. i. Kostelčeve hiše v središču Šentruperta.

Po objavi smo nato vedno prejeli izredno pozitivne odmeve, nekateri so nas spraševali, če bo Kostelec kandidiral za župana. Prejeli smo tudi odzive, da bi se nekateri bili v primeru zamenjave občinske oblasti pripravljeni celo vrniti oziroma preseliti v sicer zelo lep Šentrupert. Le razvoja mu manjka. Zdaj je jasno.

Šentrupertčan Andrej Martin Kostelec, magister poslovne ekonomije, bo kandidiral za župana.

Mnogi ste nas spraševali tudi za njegov program razvoja občine. Tega smo pridobili, v nadaljevanju objavljamo povzetek. Še prej dodajmo, da je njegova vizija “enakopravno dviganje kakovosti življenja vseh občanov v občini Šentrupert. V razvoju občine bodo vsi vaščani dosegali višji standard in uživali v lepšem okolju”.

Cilji Andreja Martina Kostelca so: 

  • Zagon razvoja občine na vseh področjih.
  • Izboljšanje in nadgradnja obstoječe infrastrukture. Cestna obvoznica in obnovitev mostov in javne kanalizacije bodo prednostna dela.
  • Celostna in trajnostno naravnana ureditev prometa in cestnih povezav med vasmi s primerno razsvetljavo.
  • Urejanje obstoječih in novih obrtnih con in odprava degradiranih območij.
  • Spodbujanje gospodarstva, obrtništva, kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti.
  • Skrb za zeleno podeželsko okolje, ki bo omogočalo razvoj ekološkega turizma.
  • Učinkovita občinska uprava za dobrobit vseh občanov, še posebno ustvarjalcem delovnih mest.
  • Spodbujanje znanstvenih, izobraževalnih, kulturnih in športnih dejavnosti. Obnovitev ali nadgraditev obstoječih prostorov za razvoj teh dejavnosti.
  • Preudarna socialna oskrba za otroke, starejše in invalidne občane.

Kostrevčev cilj je tudi zagotoviti zaupanja vreden in pregleden sistem finančnega poslovanja občine.

Andrej Martin Kostelec je kandidaturo za župana občine Šentrupert vložil v sredo, s podporo Slovenske demokratske stranke.

A. L.