Šentrupert: Za javno podjetje Energetika dober milijon evrov

13. redna seja je bila zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa v dvorani Hiše druženja pri Gostilni Javornik.

Osrednja točka 13. redne seje Občinskega sveta Šentrupert, ki je bila v sredo, je bila pregled ponudb za nakup Javnega podjetja Energetika Šentrupert.  

V drugem krogu je občina prejela pet zavezujočih ponudb, najvišjo je dalo podjetje Eko-Toplota, energetika, d. o. o., s Tivolske ceste 48 v Ljubljani, in sicer 1.001.000 evrov.

Občina in izbrani ponudnik bosta zdaj začela postopke za pripravo pogodbe o prodaji in prenos lastništva ter podelitev koncesije. “Prejete ponudbe so bile dobre, z najvišjo smo zadovoljni. Prejeto kupnino bi lahko porabili v tri namene, trenutno si najbolj želimo, da bi s podjetjem J-Invest dosegli dogovor za odkup vrtca. Leseni vrtec, ki nujno potrebuje vzdrževanje, bi tako dobil domačega in skrbnega lastnika,” je po seji dejal župan Andrej Martin Kostelec.

Podjetje Eko-Toplota, d. o. o., vodi Blaž Šterk, prokuristka je Trboveljčanka Zvonka Schmit in je v lasti podjetja Interenergo, energetski inženiring, d. o. o., (registriranega na istem naslovu kot Eko-Toplota, sicer pa v lasti avstrijskega podjetja KI-Kelag International GMBH s sedežem v Celovcu).

Ostali sklepi:

Občinski svet Občine Šentrupert je dal pozitivno mnenje obema kandidatoma za ravnatelja tamkajšnje osnovne šole, ki ga bo za mandatno obdobje petih let imenoval svet šole. Iz gradiva za občinski svet in sporočila za javnost po seji ni razvidno, o katerih dveh kandidatih gre. Dolenjski list pa je zapisal, da se za mesto ravnatelja se, kot je bilo slišati, potegujeta dosedanji ravnatelj Jože Tratar in Olga Vodopivec iz občine Ivančna Gorica.

V drugi obravnavi sta bila sprejeta odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini ter odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini, potrjena pa je bila tudi novelacija Investicijskega programa za obrtno cono pod Farovškim hribom, da bo občina prejela odločbo z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje naložbe, ki bo podlaga za nadaljnje aktivnosti pri urejanju cone.

Zaradi zamika pri uresničevanju tega projekta in na podlagi prejete ponudbe za nakup JP Energetika Šentrupert je bil potreben tudi rebalans proračuna za letošnje leto, ki so ga na občinski upravi hkrati prilagodili realizaciji proračuna do avgusta – po rebalansu je proračun na prihodkovni strani visok 3,7 milijona evrov (20 odstotkov nižje od veljavnega proračuna), na odhodkovni strani pa 3,1 milijona evrov (5,31 odstotka nižji od veljavnega proračuna).

M. D.