Šentrupert: Za Deželo kozolcev lani uspešno leto

Vir: dezelakozolcev.si

Včeraj je svet zavoda soglasno sprejel Letno poročilo Zavoda dežela kozolcev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine za poslovno leto 2021. Poslovali so uspešno, glede na predhodno leto se je obisk močno povečal.

Zavod kot vršilec dolžnosti vodi Primož Primec, Dežela kozolcev pa je prvi muzej s kozolci na prostem na svetu. Od 1. januarja v njihovih prostorih deluje tudi pogodbena pošta, ki se je med občani lepo prijela.

Zavod skrbi za varovanje dediščine kozolcev ter hrani, zbira, proučuje in interpretira gradivo in elemente dediščine povezane s kozolci, njihovo izdelavo ter življenjem z njimi.

V letu 2021 je bilo 8224 evidentiranih obiskovalcev. Obisk se je glede na predhodno leto zelo povečal, kar je bila predvsem posledica organiziranih dogodkov in povečanja obiska skupin (predvsem v jesenskih mesecih).

Največ obiskovalcev je bilo od junija do oktobra 2021. V septembru in oktobru so veliko delali s skupinami, predvsem šolskimi. Organizirano jih je obiskalo 47 skupin (1527 oseb), organizirali ali soorganizirali so 26 dogodkov (2959 oseb).

Investicije in projekti

Zavod se v letu 2021 ni samostojno prijavil na razpise, se pa določeni razpisi, katerih prijavitelj je bila Občina Šentrupert, nanašajo tudi na njihov muzej, in sicer:

1. Obnova Lukatovega toplarja: V okviru tega so rekonstruirali v neurju porušenega repa – podaljška s tremi okni pri Lukatovem toplarju. Izdelava stebrov je ročna z uporabo tradicionalnih tesarskih orodij. Na novo so izdelane late iz smreke in sicer 17 lat na okno. Zamenjala se je slamnata streha na toplarju in repu kozolca.

2. Dežela kozolcev – dežela šestega čuta: V sklopu projekta bo vzpostavljena nova tematska pot – Vrabček Čivi odkriva deželo kozolcev, kar bo učna pot, kjer bodo obiskovalci skozi vprašanja iz zgodb spoznavali šege in navade, povezane s kozolci, tesarje in tesarske mojstre, zgodbe kozolcev, kar je bilo prestavljeno v muzej.

Organiziran je bil nov dogodek Šentrupertski slavčki pojejo, večer ljudskega petja v urbanem središču Šentruperta.

Kupiti nameravajo 20 avdiovodičev, okoli Dežele kozolcev pa je že nameščen nov lesen plot.

3. Ureditev letnega gledališča: Občina Šentrupert je asfaltirala parkirišče oz. območje za dogodke, kupila letni oder, premični prostor za shranjevane odra, sistem za prodajo vstopnic, avtomat za prodajo izdelkov za kmečko in rokodelsko tržnico, namestila je dve pametni klopi, klopi in koše za obiskovalce v muzeju, stojalo za kolesa, izdelani sta bili dve info stojali in nameščena napisna tabla pred muzejem.

Decembra se je muzej včlanil v KUDUS, Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije, med drugim je namen tega povečati medsebojno sodelovanje pravnih oseb, ki izvajajo kulturne programe, ter izmenjava dobrih praks. V letu 2021 so pridobili tudi tri certifikate in izvedli več obnov.

Kako pa finančno?

V letu 2021 so imeli 81.217 evrov prihodkov in 72.385 evrov odhodkov ter 8832 evrov presežka.

V okviru zavoda delujejo:

  • Muzej na prostem s prenesenimi kozolci, ki so bili obnovljeni v skladu s konservatorskimi načeli,
  • Center za ohranjanje kulturne dediščine za raziskovalno, strokovno in izobraževalno dejavnost na področju dediščine stavbarstva, zlasti kozolcev in z njimi povezanimi oblikami nesnovne dediščine ter
  • Mreža »in situ« ohranjenih lesenih stavb in naprav iz Mirnske doline.

Vizija zavoda je vsestransko vrednost dediščine kozolcev povezati s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. Stremijo k mednarodni prepoznavnosti Dežele kozolcev, ki bo povečala število tujih obiskovalcev in ozavestila pomembnost kozolcev za Slovence in Slovenijo.

M. D.