Šentrupert: Potrdili preoblikovanje Dežele kozolcev in sprejeli letne programe

Šentrupert (foto: arhiv občine)

Svetniki Občinskega sveta Občine Šentrupert so na 5. redni seji, ki je bila v četrtek, potrdili odlok za preoblikovanje načina delovanja Dežele kozolcev, sprejeli pa so tudi letne programe za področje kulture, športa in sociale, ki so podlaga za objavo razpisov za sofinanciranje.

Danes ob 18. uri pa občina vabi na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo v Galeriji OS dr. Pavla Lunačka Šentrupert.

Z Odlokom o prevzemu ustanoviteljskih upravičenj Zavoda dežela kozolcev (v prvi obravnavi) so v Šentrupertu začeli postopek preoblikovanja zasebnega zavoda, ki ga je ustanovilo Javno podjetje Dežela kozolcev d. o. o., v javni zavod. Ustanoviteljske pravice se bodo tako prenesle z javnega podjetja neposredno na občino, s čimer bodo zagotovili nemoteno delovanje muzejske dejavnosti in financiranje neposredno iz občinskega proračuna.

Občinski svet je potrdil tudi dokapitalizacijo javnega podjetja za poplačilo obveznosti, posebej preostanka kredita v višini približno 30 tisoč evrov, in spoštovanje ukrepa Računskega sodišča RS, ki je zahtevalo izbris hipoteke na parceli, kjer stojita Kovačija in Info točka Dežele kozolcev.

Seznanil so se tudi s tem, da se občina dogovarja za odkup zemljišč, na katerih stojijo kozolci, občina pa ima trenutno le pogodbo o stavbni pravici.

Župan Andrej Martin Kostelec na 5. redni seji občinskega sveta.

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec: “Namen tega preoblikovanje je ta, da se bo postopoma Javno podjetje Dežela kozolcev d. o. o. zapiralo, tržna dejavnost pa bo postopoma prehajala na Turistično društvo Šentrupert, ki bo v sklopu Javnega zavoda Dežela kozolcev poskrbelo za nadaljnji tržni in turistični program v Deželi kozolcev in v občini nasploh.«

– Kratka tonska izjava:

 

Deželo kozolcev vodi Branka Brcar. V letu 2018 so imeli 48.129 evrov prihodkov (skoraj 20 tisoč evrov manj kot leta 2017) in 68.222 evrov izgube. Za stroške dela so lani namenili kar 39.169 evrov ali 81,4 odstotka vseh prihodkov.

Ustanovljeni so bili leta 2016. Ob koncu leta 2018 so imeli 59.613 evrov obveznosti in negativni kapital v višini 5.943 evrov. Samo v letu 2018 so za obresti plačali 1861 evrov, imeli pa so manj kot dva zaposlena, kažejo bilance za leto 2018, objavljene na spletni strani Ajpesa.

Ostali sklepi

Občinski svet je med drugim potrdil tudi letne programe kulture, športa in sociale za letošnje leto, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij.

Tudi v Šentrupertu so potrdili nove cene storitve pomoči na domu, ki jo v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert izvaja Dom starejših občanov Trebnje. Uporabnik bo za uro storitve ob običajnih dneh po novem plačal 6,31 evra, ob nedeljah oziroma državnih praznikih pa 8,42 evra na uro.

Občinski svet se je seznanil tudi z elaborati o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske vode in ravnanja z odpadki ter obdelave določenih vrst odpadkov v RCERO Ljubljana – zaradi novih cen bo za povprečno enostanovanjsko hišo položnica Komunale Trebnje višja za en evro.

Občina Šentrupert praznuje

Ob prazniku Občine Šentrupert bo danes ob 18. uri v Galeriji Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert potekala tudi osrednja prireditev, kjer bodo podelili tudi letošnja občinska priznanja.

S 5. redne seje občinskega sveta Občine Šentrupert.

C. R.