Šentrupert: Nov okostnjak iz Goletove omare – vreden več kot milijon evrov

Prikrito financiranje, neverodostojnost občinskih bilanc, finančno izčrpavanje občine in plačevanje oderuških zamudnih obresti (50 % nad predpisano obrestno mero) zasebnemu ljubljanskemu podjetju, občini pa kup neplačanih obveznosti. To je nadaljevanje zgodbe o delovanju nekdanjega šentrupertskega župana Ruperta Goleta. Zrelo za kriminalistično preiskavo.

Na dnevni red prihodnje, to je 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šentrupert, je uvrščena zelo zanimiva točka. Svetniki se bodo seznanili s pogodbo o vračilu varščine in aneksa ljubljanskemu zasebnemu podjetju Polfin poslovno svetovanje, d. o. o., v višini kar 950.000 evrov.

Pogodba za prikrito financiranje

Rupert Gole je s podjetjem Polfin 22. decembra 2017 podpisal Pogodbo o sodelovanju pri projektu »Medgeneracijski center«, ki ga naj bi za svoje delovanje v Šentrupertu potreboval Dom starejših občanov Trebnje. Za ta center pa ni bil sprejet še niti Občinski podrobni prostorski načrt, občina se je zavezala, da ga bo pripravila, vemo pa, kako dolgi postopki so to. V pogodbi so že kar ocenili vrednost projekta – 3,8 milijona evrov. Polfin bi sodeloval kot partner, »ki bo financiral samo izgradnjo objektov« in nato celoten kompleks oddal v dolgoročni najem Domu starejših občanov Trebnje. Za resnost namere pa bo podjetje Polfin občini najkasneje do 22. decembra 2017 (to je bil tudi dan podpisa pogodbe) nakazalo varščino v višini 950.000 evrov (četrtino ocenjene vrednosti projekta).

Zapisali so še, da Polfin lahko že v začetni fazi odstopi od projekta, občina pa mu bo vrnila varščino.

To se je tudi zgodilo. Podjetje Polfin je Občini Šentrupert nakazalo 950.000 evrov varščine. Od pogodbe pa so odstopili že čez 30 dni. Nato so občini zaračunavali oderuške zamudne obresti, s katerimi se je občina strinjala.

Zakonsko predpisana obrestna mera za zamudne obresti v letih 2017, 2018 in 2019 je 8 %, Polfin je občini po dogovoru zaračunaval 12 %.

Kronologija šentrupertske kriminalke je naslednja:

22. decembra 2017 sta pogodbo o sofinanciranju Medgeneracijskega centra (ta je bil v oblakih – op. av.) podpisala zdaj že nekdanji šentrupertski župan Rupert Gole in Rok Papič, direktor podjetja Polfin.

Že čez 30 dni, 22. januarja 2018, je podjetje Polfin občino obvestilo, da odstopa od pogodbe o sodelovanju pri projektu Medgeneracijski center. Kot razlog so navedli ustanovitev posebne družbe (SPV), ki bo prevzela projekt. (Leto kasneje iz poslovnih baz ni razvidno, da bi bila družba SPV tudi res ustanovljena.) Polfin je od občine zahteval vračilo vplačane varščine v višini 950.000 evrov.

Iz Polfina so občini poslali predlog pogodbe, kot rok vračila so določili 31. januar 2018. Če občina varščine ne bo vrnila, so določili 12 % zamudne obresti. Gole se je s tem strinjal. Pogodba je bila podpisana 25. 1. 2018. Podpisala sta jo Rupert Gole in Rok Papič.

Občina Šentrupert je vrnila 110.000 evrov varščine. Polfin je nato 16. marca 2018 občini poslal nov poziv za vračilo preostanka v višini 840.000 evrov. Hkrati so jim poslali račun za plačilo zamudnih obresti za februar 2018 v znesku 7.840 evrov.

Naslednji poziv k vračilu varščine je Polfin občini poslal 11. aprila 2018. K pozivu so spet priložili račun za zamudne obresti, za marec 2018, v znesku 8.680 evrov. Računi za plačilo zamudnih obresti so bili tudi v naslednjih mesecih, za junij 2018, na primer, za 8.400 evrov.

Podjetje Polfin je nato 6. decembra 2018 občini Šentrupert poslalo ponovni poziv k vračilu varščine. Iz dopisa je razvidno, da so v letu 2018 občini poslali 6 računov za zamudne obresti (11. 5., 31. 5., 2. 8., 14. 9., 30. 9. in 13. 11. 2018). Sklepati je možno, da so bili tu računi v skupni vrednosti krepko preko 50.000 evrov. K dopisu so dodali nov račun, za obresti v novembru 2018, v skupni vrednosti 10.200 evrov. K temu so dodali še novo financiranje, in sicer za pogodbo ŠENTPOL5/2018, za kar so obračunali 1.800 evrov zamudnih obresti.

Iz tega je možno sklepati, da Gole s podjetje Polfin ni sklenil samo pogodbe za domnevno sofinanciranje Medgeneracijskega centra, ampak tudi za projekt ŠENTPOL5, za kar še ne vemo, kaj pomeni.

V času pred volitvami, 30. oktobra 2018, sta Rupert Gole v imenu občine in Marko Šibič, direktor Polfina, podpisala Aneks št. 1 k pogodbi z dne 25. januarja 2018.

Razvidno je, da je Občina Šentrupert v letu 2018 plačala 3 račune za obresti v skupni vrednosti 24.920 evrov. Ostala pa je dolžna 51.520 evrov za obresti in 840.000 evrov iz naslova vračila varščine.

Kot razlog za neplačilo obresti so navedli, da Polfin občini za 51.520 evrov ni poslal računov prek elektronskega sistema. Če se je to res zgodilo, je bilo to namerno. Vsi proračunski porabniki morajo namreč račune že dlje časa prejemati zgolj elektronsko.

Za leto 2019 so se dogovorili za novo stopnjo zamudnih obresti v višini 8 % (tokrat so šli na zakonsko predpisane), za leto 2019 pa so se spet dogovorili za oderuške obresti v višini 12 %. Občina pa bo obresti za leto 2018 v višini 51.520 evrov plačala do 31. 12. 2019, je zapisano v aneksu.

Na čem je poudarek?

Rupert Gole se je z zasebnim podjetjem Polfin očitno dogovoril za prikrito financiranje občine. S tem je ubil dve muhi na en mah: občinsko bilanco je “popravil”, saj je šlo za konec leta 2017. Vprašanje je tudi, kako je bilo 950.000 evrov prejete “varščine” knjiženo v občinski bilanci. Podjetje Polfin pa si je zagotovilo najboljše možno obrestovanje denarja. Obresti v bankah so namreč zelo nizke, denar je skorajda neobrestovan. Zamudne obrestne mere so 8 %, Rupert Gole je v imenu Občine Šentrupert podjetju zagotovil plačilo oderuških obresti v višini 12 %. Bolje “naloženega” denarja si v Polfinu niso mogli zamisliti.

To ni bilo edino financiranje ljubljanskega podjetja

Iz spletne baze Erar je razvidno, da sta Občina Šentrupert in podjetje Polfin na podoben način sodelovala že pred tem. Občina je namreč Polfinu od oktobra 2017 do decembra 2018 nakazala neverjetnih 912.021,20 evraerar.si

Zaključek: Rupert je Gole občino finančno izčrpaval, pravilnost in verodostojnost občinskih bilanc je zelo vprašljiva. To tudi potrjuje lanska opozorila, da je občina zelo zadolžena, iz bilanc pa to ni bilo razvidno. Po zdajšnjih navedbah virov naj bi bila občina ob koncu leta 2018 dejansko zadolžena za kar okoli 7 milijonov evrov.

Gradivo za občinski svet je dostopno tukaj: sentrupert.si

J. M.