Šentrupert: Ministrstvo za obrambo enostransko odstopilo od darilne pogodbe za nepremičnine na Puščavi

Občina želi zemljišče obdržati, uporabila bo vsa pravna sredstva za to.

Šentrupert (foto: arhiv občine)

Občina Šentrupert je prejela obvestilo ministrstva za obrambo (vodi ga Karl Erjavec), da odstopa od darilne pogodbe iz leta 2012, s čimer se občina ne strinja, saj bi zemljišča rada obdržala.

Občina Šentrupert je decembra 2012 z obrambnim ministrstvom podpisala pogodbo o brezplačni odsvojitvi nepremičnin na območju nekdanje vojašnice na Puščavi, da bi občina tu zgradila moderni Lesno-predelovalni center Puščava.

Konec maja 2017 je ministrstvo ugotovilo, da se gradnja še ni niti začela in je rok za izgradnjo podaljšalo do 1. junija 2019. Investitor v tem času še ni začel graditi, ministrstvo pa je prejšnji mesec na občino poslalo dopis, da odstopa od pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč.

»Občina zavrača ta enostranski odstop in bo uporabila vsa pravna sredstva, da bi zemljišča ostala v lasti Občine Šentrupert. Kot vsi vemo, je občina v šestih letih vložila veliko dela, truda, denarja, problemov … Kar naenkrat izgubiti to lastnino in dokler še niso rešeni sodni postopki to seveda ni sprejemljivo,« je ob tem povedan župan Andrej Martin Kostelec, ki ima pri tem tudi podporo občinskega sveta.

Izjava župana:

 

O dopisu z ministrstva je župan na 6. redni seji seznanil tudi občinski svet.

Na seji so se člani in članice občinskega sveta seznanili tudi z revizijo poslovanja JP Energetika Šentrupert, ki je pokazala, da je imelo javno podjetje v letu 2018 nekaj več kot 114 tisoč evrov dobička.

Skladno s sklepom občinskega sveta s 3. redne seje se bo ugotovljeni dobiček prenesel v občinski proračun.

Prav tako naj bi še v tem mesecu dokončali prenos ustanoviteljskih pravic Zavoda Dežela kozolcev z Dežele kozolcev na Občino Šentrupert, s čimer bo olajšano poslovanje zavoda, d. o. o. pa bo občina postopno zaprla.

Občinski svet se je seznanil še z dokumentom identifikacije investicijskega projekta za komunalno opremljanje Obrtne cone Šentrupert, ki predvideva rekonstrukcijo ceste in obcestne infrastrukture od ceste Prelesje – Šentrupert mimo Obrtne cone Šentrupert do vključno novega mostu čez reko Bistrico, ki bo tako najširši most čez to reko.

Investicija je ocenjena na približno 800 tisoč evrov, pri čemer občina 534 tisoč evrov pričakuje z naslova razpisa ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, dela pa bi se začela prihodnje leto.

V Šentrupertu so se v zahtevanih rokih odzvali tudi na negativno mnenje Računskega sodišča RS o poslovanju občine v letu 2016. Na zadnji seji občinskega sveta pa se je občinski svet seznanil tudi s poslovanjem občine in realizacijo proračuna v prvi polovici leta – na prihodkovni strani je bila 39,3-odstotna (skoraj 1,2 od načrtovanih nekaj več kot 3 milijone evrov prihodkov) in na odhodkovni 33,8-odstotna (nekaj več kot milijon evrov od načrtovanih skoraj tri milijone evrov odhodkov).

C. R.