Šentrupert: za pravne storitve 173.111 evrov, zaposlitve po VIP

Za pravnike ne 114.861, pač pa 173.111 evrov ali 173 povprečnih plač ali 14-letnih plač ali vrednost stanovanjske hiše. Zaposlitve očitno po vezah in poznanstvih ter vsestranskih potrebah.

Poročali smo o nakazilih Občine Šentrupert na račune posameznih odvetnikov. Izračunali smo, da so nakazali 114.861 evrov, kar je za tako mlado občino, kot je ta, zelo veliko. Našteli smo tudi nekaj odvetnikov, ki so prejeli te zneske. Nismo pa “našteli vseh prejemnikov občinskega denarja”, kakor ste nam sporočili že kakšen dan po objavi. Na podlagi vaših sporočil smo nato preverili še nekatera ostala izplačila, ki izstopajo.

Nekdanjemu policistu 58.250 evrov

Boštjan Sladič je od Občine Šentrupert prejel 58.250 evrov (od 14. 4. 2008 do 12. 12. 2014. Sladič, pravni svetovalec,  je sicer občan Šentruperta, ki se je po predčasni upokojitvi iz policijskih vrst umaknil iz Gorenjske v domačo občino. Za pravne storitve je šlo torej skupno 173.111 evrov.

Zaposlili pripravnico, ki “deloma” ureja zadeve

Zakaj tega niso izvedli z zaposlenimi na občini in se izognili plačilom, podobno kot nikjer drugje, tudi tu ni jasno. Direktorica občinske uprave Šentrupert Mateja Jazbec, nam je sicer nedavno odgovorila, da od 1. aprila 2015 na delovnem mestu Svetovalec za premoženjsko-pravne zadeve “sedi” ena zaposlena, da “deloma” ureja zadeve. Zakaj deloma? Zato, ker gre za pripravnico. Mlado in neizkušeno osebo, ki si na občini nabira izkušnje. In to ne kar katerokoli. Jazbečeva tega seveda ni razkrivala. Kot tudi tega ne, da za šentrupertskega župana ni ustrezen “vsak” domači kader.

Ne katerokoli pripravnico

Po podatkih naših virov so namreč na občini zaposlili osebo, katere starš dela na DRSC-ju, in sicer tam, kjer izdajajo dovoljenja za priključke na državne ceste. Prav te pa župan Rupert Gole oziroma njegov projektivni biro Esplanada še kako rabi. Po informacijah je pred letom 2015, torej pred zaposlitvijo pripravnika, premoženjsko pravne zadeve na občini urejal poznejši direktor Energetike Šentrupert, ki se naj bi moral posloviti s tega mesta.

Dodatna vprašanja smo poslali na občino Šentrupert, odgovorila nam je Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave.

Pri pregledu stroškov smo ugotovili,da je občina veliko denarja nakazala tudi Boštjanu Sladiču. Zanima nas, za kakšne namene in kakšne storitve je šlo?

Občina Šentrupert je imela v letih od 2008 do 2013 z izvajalcem Svetovanje Boštjan Sladič s. p. sklenjeno pogodbo o nudenju pravne pomoči. Na podlagi pogodbe je izvajalec za Občino Šentrupert opravljal pravno svetovanje predvsem pri pripravi predlogov občinskih predpisov ter pravnih aktov v pristojnosti občine in urejanju zemljiškoknjižnih zadev.

Nadalje smo prejeli informacijo, da ste na občini zaposlili hčerko osebo, ki dela na DRSC-ju, in sicer oddelku, kjer izdajajo dovoljenja za priključke na državne ceste. Ali je to točno, kje je bil objavljen razpis, kakšno izobrazbo in delovne izkušnje ima in kakšno delovno mesto na občini zaseda ta gospa?
Na Občini Šentrupert so bili vsi javni uslužbenci zaposleni na podlagi izvedenih javnih natečajev (za uradniška delovna mesta) ali javno objavljenih razpisih za prosta delovna mesta (za strokovno tehnična delovna mesta), kot to predpisujeta zakon o javnih uslužbencih in zakon o delovnih razmerjih. Občina Šentrupert kot delodajalec ne vodi evidence o osebnih podatkih staršev zaposlenih (za to nima nobene pravne podlage, poleg tega je to v nasprotju z veljavno zakonodajo na tem področju). Vsi javni uslužbenci, ki so zaposleni na Občini Šentrupert, izpolnjujejo vse predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Vljudno prosimo, da navedete, katera zaposlitev na Občini Šentrupert vas konkretno zanima in vam bomo posredovali želene informacije vezane na izvedbo postopka objave razpisa in izbire kandidata za zaposlitev.

Glede na odgovor nato nismo iskali več nadaljnjih pojasnil, saj ne dvomimo, da je kandidatka “ustrezala razpisnim pogojem”. Kakšni so bili ti, pa je že drugo vprašanje.

Opozorili ste nas še, da je Fredi Bančov, notar iz Trebnjega, od občine Šentrupert prejel 4.119,23 evra, v času od leta 2014 dalje. Dodajamo, da notarjev nismo nikjer zajeli, saj predvidevamo, da gre za storitve (overitve), ki so zakonsko potrebne, lahko se pa v tem primeru tudi motimo.

T. H.