Šentrupert: Evropski denar za komunalno opremo v Obrtno podjetniški coni

Šentrupert

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, je odobrila evropska sredstva za komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert.

Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Šentrupert, znaša dobrih 950.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 439.000 evrov.

V okviru projekta bo urejena cesta do cone in zgrajen most čez potok Bistrica. Z izvedbo naložbe bo na razpolago 0,78 hektara novih komunalno opremljenih površin, ki bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotavljale ustreznejše pogoje za opravljanje poslovnih dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest.

M. D.