Šentrupert: Dopolnjen predlog občinskega proračuna v javni razpravi

Šentrupert (vir: Občina)

Šentrupertski občinski svet je na prvi izredni seji, ki je bila v sredo popoldne, obravnaval dopolnjeni predlog proračuna za letošnje leto in ocenil, da je primeren za javno razpravo, ki se bo zaključila 11. aprila.

Župan Andrej Martin Kostelec je pripravil dopolnjen predlog proračuna za letošnje leto na podlagi sklepov občinskega sveta na prejšnji redni seji. V dopolnjenem predlogu  je tako približno 185 tisoč evrov prihodkov več, razporejeni pa so na postavke, povezane z javnimi zavodi, kamor so dodatno prerazporedili še nekaj denarja iz investicijskih postavk.

Župan mag. Andrej Martin Kostelec

Kostelec je po seji občinskega sveta povedal: “Obravnava je potekala brez težav. Predstavil sem dodelan proračun, tako da mislim, da so v večji meri pokriti vsi zahtevki s strani zakonskih obveznosti. Zdaj se odpira dvotedenski rok, v katerem lahko občani v javni razpravi predlagajo dodatne razporeditve, ki jih bomo upoštevali, če bo le mogoče. Moramo pa se zavedati, da je treba plačati tudi obveznosti iz preteklosti, tako da ne vidim veliko manevrskega prostora, da bi se veliko razporeditev naredilo v teh dveh tednih.”

V proračunu ni predvidenega poplačila Polfinu

Župan je tudi pojasnil, da v predlogu proračuna še ni predvidenega poplačila za podjetje Polfin. Gre za vračanje preostanka varščine Polfinu, potem, ko je podjetje konec leta 2017 ob podpisu pogodbe o sodelovanju pri gradnji medgeneracijskega centra vplačalo 950 tisoč evrov varščine, od pogodbe pa po približno mesecu dni odstopilo. Občina bi morala plačano varščino vrniti – v letu 2018 je vrnila 110 tisoč evrov, preostanka, za katerega tečejo tudi visoke pogodbene zamudne obresti, pa ne.

V proračun vključeni le trije od desetih že zapadlih obrokov za najem vrtca

V proračun za leto 2019 so nadalje vključeni le trije od desetih zapadlih obrokov za najem vrtca, ki jih občina plačuje podjetju J-Invest, ta pa naprej odplačuje kredit banki upnici. Slednja pa je skladno s kreditnima pogodbama med banko in podjetjem J-Invest pred dnevi naročila izdelavo cenitev zastavljenih pravic na nepremičninah, na katerih ima banka vpisano zastavno pravico.

Župan se bo sešel s predstavniki javnih zavodov

V sklopu javne razprave, ki se bo zaključila 11. aprila, se bo župan Kostelec prihodnji teden sešel še s predstavniki javnih zavodov. Namen srečanj bo dokončna uskladitev med njihovimi zahtevami in zmožnostmi občinskega proračuna, sestankov pa se bodo po napovedih skladno z zmožnostmi udeležili tudi občinski svetniki.

Tonska izjava šentrupertskega župana Andreja Martina Kostelca o dopolnjenem predlogu občinskega proračuna za leto 2019:

A. L.