Šentlovrenc: V pripravi vrtec za 2 milijona evrov

Načrtovana zgradba vrtca s štirimi oddelki v Šentlovrencu pri Trebnjem. (vir: občinsko gradivo)

Občina Trebnje, kjer je akutno pomanjkanje prostora za predšolsko varstvo, je imela gradnjo štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu v načrtih že več let, pa se to ni uresničilo. Junija pa so na občinskem svetu potrdili spremembe dokumentov in hkrati sprejeli rebalans občinskega proračuna. Predvidena cena vrtca je bila še lani 1,27 milijona evrov, letos so to popravili na 2,08 milijona evrov. Po predvidevanjih bo kvadratni meter stal 3.378 evrov, kar je več kot dvakratna običajna cena za tovrstne gradnje. Ali drugače, en oddelek je ocenjen predvidoma na preko 500 tisoč evrov, kar je vrednost bogataške vile.

Kot razlog za pričakovano podražitev so v gradivu, pod katerem je podpisan župan Alojzij Kastelic, napisali povišanje cen v gradbeništvu v zadnjih dveh letih.

Še lani pa je bilo predvideno, da bo štiri-oddelčni vrtec zgrajen od aprila do avgusta 2017, zdaj je čas predviden okvirno od septembra 2018 do 31. maja 2019. Ne samo ceno, iz petih mesecev so tudi čas izgradnje raztegnili na osem mesecev.

Gremo po vrsti. Občina Trebnje je 4. julija na spletnem portalu enaročanje objavila naročilo za izgradnjo štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. V to je vključena tudi dobava zahtevane opreme in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku. Razpis je odprt do 8. avgusta 2018.

Iz razpisa je razvidno, da je gradnja predvidena v več sklopih, pri čemer so k razpisu 13. julija dodali popravek, po katerem so rok za dokončanje temeljev iz 30. novembra premaknili na 30. oktober 2018, rok za dokončanje ureditve zunanjih površin pa ostaja enak, to je 31. maj 2019. Mimogrede, lokalne in županske volitve bodo 18. novembra 2018.

Občinski svet je novelacije (spremembe) dokumentov za gradnjo vrtca v Šentlovrencu potrjeval na 30. redni seji, ki je bila 6. junija 2018. Hkrati so potrdili tudi drugi rebalans občinskega proračuna.

V letu dni podražitev za 62,77 odstotka

Predvidena cena za izgradnjo vrtca se je podražila na kar 2,08 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost). V občinskih gradivih beremo, da je predvidena podražitev 61-odstotna, številke pa kažejo, da je to 63,77 odstotka.

V letu 2018 načrtujejo plačilo 1,274 milijona evrov, preostalo pa v letu 2019.

Kakšen bo vrtec?

Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razvidno, da bo gradnja modularna, načrtujejo pa naslednje površine, v kvadratnih metrih:

 • Igralni prostori:           287,00
 • Ostali prostori:            315,65
 • Komunikacije:               16,60

Skupaj:                           619,25 kvadratnega metra

V junijskem dokumentu so površine sicer zmanjšali na 617,35 kvadratnega metra, vendar nismo preverjali, kje so vzeli slaba 2 kvadratna metra.

Kakšna je načrtovana oz. pričakovana vrednost del:

Gradbena dela 988.200 evrov
Elektro inštalacije 123.127 evrov
Strojne inštalacije 292.800 evrov
Zunanja ureditev 380.640 evrov
NN priključek  18.605 evrov
TK priključek  10.675 evrov
Oprema 161.650 evrov
Kuhinja  93.940 evrov
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije  70.419 evrov
Svetovalni inženiring in nadzor nad gradnjo  38.159 evrov
Skupaj: 2.084.276 evrov
  Navedene cene so predvidene cene v Investicijskem programu in Dokumentu identifikacije investicijskega programa, ki ga je občinski svet obravnaval na seji v začetku junija. Končne cene bodo lahko drugačne, odvisne od ponudnikov po razpisu, ki je pravkar odprt. Vsekakor pa so te okvirne cene tudi napotilo ponudnikom, v kakšnih cenovnih okvirih občina načrtuje novogradnjo.
  Cena 2.084.276 evrov za objekt s štirimi oddelki za varstvo predšolskih otrok, vključno s kuhinjo za pripravo 150 obrokov dnevno, ob površini 617 kvadratnega metra pomeni, da v občini pričakujejo, da bo cena izgradnje neverjetno visoka.
  Predvidena cena je kar 3.378 evrov za kvadratni meter. V Šentjerneju, kjer so otroke pred kratkim vselili v 10-oddelčni vrtec, je bila ta cena 1.030 evrov za kvadratni meter.
  V Šentjerneju sicer niso zgradili in opremili kuhinje, pač pa le razdelilnico hrane. Vendar pa je iz rekapitulacije predvidenih stroškov v Trebnjem razvidno, da kuhinjo ocenjujejo na 93.940 evrov, kar ni tolikšen strošek, da bi bila dopustna tolikšna razlika v ceni za kvadratni meter.
  Podatke o cenah smo preverili tudi pri poznavalcu, strokovnjaku za tovrstne gradnje.
  Povedal nam je, da je običajna cena za gradnjo tovrstnih objektov od 1.300 do 1.500 evrov za kvadratni meter. V Trebnjem načrtujejo stvari pri 3.378 evrov, kar je več kot dvakratna pričakovana običajna cena.

Občina bo najela posojilo

Občinski svetniki so na junijski seji sprejeli tudi sklep o dodatni zadolžitvi občine Trebnje. Občina tako lahko letos pri najugodnejši poslovni banki najame dolgoročni kredit na 15 let v višini 2,039 milijona evrov. Dodatno zadolžitev so svetniki pojasnili s tem, da občina izvaja več investicij, in sicer: izgradnjo pločnikov, krožno križišče Stari trg, mrliško vežico Sela Šumberk, Kulturni dom Trebnje, obnovo športnega igrišča v Trebnjem, nogometno igrišče z umetno travo Cviblje, Vrtec Šentlovrenc, igrišče pri OŠ Veliki Gaber ter zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič.

Predvidena lokacija vrtca v Šentlovrencu. (vir: občinsko gradivo)

J. M.