Šentjernejska občina kmetom razdelila 140.885 evrov subvencij

(vir: šentjernej.si)

Kmetijstvo je v občini Šentjernej dobro razvito, območje velja za zgledno urejeno. Občina kmetijstvo spodbuja tudi s posebnimi subvencijami, seznam prejemnikov za leto 2017, ki so bile izplačane na podlagi Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, pa je občina objavila na svoji spletni strani.

Iz preglednice je razvidno, da so subvencijo dodelili 42 osebam. Razdelili so 140.885,25 evra, kar je v povprečju po 3.354 evrov na prejemnika. Najnižji znesek subvencije je bil 84,98 evra, najvišji pa 10.212,65, kolikor je prejela Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Med posamezniki je najvišjo subvencijo prejel Darko Šketelj (10.000 evrov).

V nadaljevanju objavljamo seznam prejemnikov, kot ga je na svoji spletni strani objavila Občina Šentjernej.

Subvencije za kmetijstvo v letu 2017. Vir: Občina Šentjernej.

Objava je dostopna tukaj: POROCILO_KMETIJSKE_SUBVENCIJE_2017.pdf

Razpis je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, številka 4/2017, z dne 25. aprila 2017. Rok prijave je bil 15. junij 2017. Načrtovali so razdelitev subvencij v višini 150.000 evrov, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z dvema uredbama Evropske komisije. Namen je bil naslednji (zneskih so v evrih):

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 100.000
Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč     6.000
Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja   10.000
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij     8.000
Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih    8.000
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis  10.000
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju    6.000
Štipendije bodočih nosilcev kmetij    2.000

Več podrobnosti je na voljo tukaj: Uradni vestnik

C. R.