Šentjernej: Zasedal bo občinski svet, na dnevnem redu imajo zanimive točke

Šentjernej (Google Sites)

Na današnji seji občinskega sveta bodo svetniki potrjevali spremembo občinskega prostorskega načrta za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (jug), obravnavali  bodo poslovne načrte treh javnih t. i. komunalnih podjetij, potrjevali direktorja JP EDŠ in odločali o višjih cenah za predšolsko varstvo. Ob koncu bo sledila še obravnava romske problematike v občini Šentjernej.

Na 25. redni seji se bodo popoldne sestali člani šentjernejskega občinskega sveta. Na dnevnem redu imajo osem točk. Obravnavali bodo osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje. V nadaljevanju pa poslovni načrt podjetja Komunala Novo mesto in letni program dela komunalnega podjetja ČD-SHW iz Kranje Gore. Obravnavali bodo tudi letni program Javnega podjetja EDŠ, ekološka družba, iz Šentjerneja, ki je v občinski lasti. Vse to za leto 2018. V nadaljevanju pa bodo potrjevali še direktorja JP EDŠ. Občinski svetniki bodo odločali še o višjih cenah programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica Šentjernej. Zadnja točka je obravnava romske problematike v občini Šentjernej.

Počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (jug)

Točka o občinskem načrtu za počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (južno od naselja Gorenje Vrhpolje in severno od naselja Mihovo) je ena obsežnejših. Iz gradiva je razvidno, da je v Gorenjem Vrhpolju predvideno počitniško naselje v gozdu s površino 1,8 hektarja, investitorji bodo zasebniki. Območje načrta sicer vključuje že zgrajene objekte, nekatere namenjene vinogradništvu, nekatere pa bivanju. Slednje bodo po potrebi in ob izpolnjevanju določenih pogojev vključili v kompleks počitniškega naselja. Novi počitniški objekti na tem prostoru bodo oblikovani poenoteno, material gradnje bo praviloma les. Prostor bo navezan na obstoječo prometno infrastrukturo, tudi gozdno pot, ki jo obnavljajo. Uredili bodo gozdne sprehajalne poti, ki bodo območje povezale z naseljem in potokom Kobila. Gozda sicer ne bodo v celoti izkrčili. Javna razgrnitev predloga prostorskega načrta je bila od 8. novembra do 7. decembra lani, opravljena je bila tudi javna obravnava, ki pa se je ni udeležil nihče od neposrednih sosedov ali občanov, nihče ni vložil nobene pripombe ali predloga na pripravljeni osnutek. Občinski svetniki bodo načrt danes predvidoma tudi potrdili.

Višje vrtčevske cene

Na seji bodo obravnavali tudi predlog cen programov predšolske vzgoje za vrtec Čebelica. To točko se prekinili že na prejšnji seji in odločanje prenesli na današnjo. Vrtec je povišanje cen predlagal 24. oktobra lani, cene so se pred tem nazadnje spremenile 1. januarja 2016. Razlog za tokratne predlagane višje cene pa so predvsem v višjih plačah in višjem regresu za letni dopust, prehrano in prevoz zaposlenih, kot je to določeno na državni ravni. Vrtec predlaga povečanje cen za varstvo otrok v 1. starostnem obdobju (od 1 do 3) let za 7,4 odstotka (za 33 evrov), za drugo starostno obdobje pa za 3 odstotke (za 10 evrov na mesečni ravni). Kako se bodo svetniki odločili in koliko od tega bo bremenilo občinski proračun, koliko pa starše, bo jasno po današnji seji.

Imenovanje direktorja

Pri točki imenovanje direktorja Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba je razvidno, da občinska komisija predlaga imenovanje Gašperja Bregarja, zdajšnjega prokurista tega občinskega podjetja. Razpis za direktorja je bil na občinski strani objavljen 15. decembra lani, nanj naj bi prispela le ena prijava.

Svetniška vprašanja iz prejšnje seje

Sestavni del gradiva je tudi zapisnik prejšnje seje, ki je bila ob koncu decembra. Iz zapisnika je razvidno, da je občinska svetnica Viktorija Rangus opozorila, da so dela pri izvedbi del v športni dvorani Osnovne šole Šentjernej “zelo slabo opravljena”, med drugim jo je zanimalo, kdo je opravljal nadzor in kdaj bodo pomanjkljivosti odpravljene. Iz odgovora Sama Hudoklina, direktorja občinske uprave, pa je razvidno, da je “do nekaj napak prišlo”, te bodo odpravljene (januarja). Nadzor nad izvedbo del pa je opravljalo podjetje Štraf, d. o. o., iz občine Hajdina. Svetnik Luka Luzar je dal pobudo staršev iz Ledeče vasi, čigar otroci morajo del poti pešačiti po delu nevarnega odseka na relaciji Prekopa – Šentjernej. Vprašal je, ali je možno zagotoviti varnost od postajališča do Ledeče vasi z ureditvijo poljske poti. Samo Hudoklin mu je odgovoril, da so starši pobudo dali že v letu 2015 in so se dogovorili, da bo občina pristopila k temu, da se mimo Jurkovičeve hiše naredi propust in po delu zasebnih zemljišč naveže pot na poljsko javno pot. Vaščani lastniki so obljubili soglasja, nato pa do realizacije ni prišlo. Kaj je bil točno razlog, iz zapisnika ni razvidno, zdi pa se, kot da teh soglasij nato naj ne bi bilo.

Med drugim je razprava potekala tudi glede gradnje vrtca in vprašanja, ali je dovolj velik. Župan Radko Luzar je povedal, da je bilo v letu 2017 rojenih več kot 100 otrok. Vrtec na obstoječem območju, kjer gradijo novega, pa je tolikšen, kolikšen je možen zaradi obsega zelenih površin in po normativih. Večjega ne morejo graditi, je dejal. Po prvotnem načrtu je bila načrtovana pridobitev uporabnega dovoljenja za prvo fazo že za 16. marec 2018. Dela so se nato podaljšala, decembra so govorili o podaljšanju približno dveh tednov. Načrt pa je, da se prvi v vrtec preselijo otroci iz osnovne enote, iz oddelka Muca copatarica. Pogovori potekajo tudi v smer, da bo en oddelek v prvi fazi namenjen med letom vpisanim otrokom, je še pojasnil Hudoklin.

Iz zapisnika je nadalje še razvidno, da je občina podjetju Caviar biosistemi odmerila le 23.000 evrov komunalnega prispevka. Nekaterim se je zdelo to malo, župan Luzar pa je odgovoril, da “ta komunalni prispevek pomeni znesek za minula vlaganja”, vso potrebno infrastrukturo pa mora podjetje Caviar biosistemi zgraditi na lastne stroške. Šele po izgradnji celotne infrastrukture bodo v podjetju lahko prejeli uporabno dovoljenje.

Svetnica Viktorija Rangus je vprašala še o zasedbi delovnega mesta višji svetovalec za okolje in prostor. Hudoklin je pojasnil, da je 8 kandidatov izpolnjevalo pogoje za uvrstitev v drugi krog. Nato je bila izbrana Petra Klavžar Jamnik iz Šentjerneja, krajinska arhitektka z znanjem iz urejanja prostora. Z delom je začela z novim letom.

J. M.