Šentjernej: Več novih primerov raka, višja umrljivost, manj samomorov

(vir: pixabay.com)

Podatki o zdravju občanov in občank v občini Šentjernej kažejo, da je v občini več bolniške odsotnosti od povprečja v državi. Več je oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega tlaka in zdravila proti strjevanju krvi. Čeprav je visokotveganega opijanja manj kot povprečno drugje, pa je med prebivalci več bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Več je tudi prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani povzročitelji.

Novih primerov raka je več od povprečja, višja je splošna umrljivost, manj je samomorov.

V občini Šentjernej je bilo lani več bolniške odsotnosti zaposlenih kot v povprečju v državi. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji je bilo 17,7 odstotka.

Višji od povprečja je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka. Delež tisti, ki jemljejo zdravila za sladkorno bolezen, pa je blizu slovenskemu povprečju. Več je prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi in manj zaradi duševnih motenj.

Med prebivalci je manj srčne kapi, več pa je zlomov kolka med starejšimi. Možganske kapi je nekoliko več kot v državi in toliko, kot v povprečju v regiji.

Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Višja pa je prekomerna prehranjenost obrok. V Sloveniji je takšnih otrok 24,2 odstotka (manj kot četrtina vseh), v občini Šentjernej je to 29 odstotkov ali že blizu tretjini vseh živečih otrok v občini.

Rednih in občasnih kadilcev je v občini manj kot v povprečju v državi. Kadi dobra petina vseh, v državi blizu četrtine.

Visokotveganega opijanja je manj kot drugje, v občini je tega 32,2 odstotka, kar pomeni, da se resneje opija nekaj manj kot tretjina vseh prebivalcev. V državi je to 42,8 odstotka vseh, v regiji Jugovzhodna Slovenija pa 39 odstotka vseh prebivalcev.

Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, je v občini več kot v povprečju v državi in regiji.

Zanimivo pa je, da je v občin več od povprečja prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani povzročitelji.

Več je poškodb v transportnih nezgodah.

Novih primerov raka je več od povprečja v državi in regiji.

Novih primerov raka debelega črevesja in danke je za skoraj tretjino več od povprečja v državi in regiji. Bistveno manj pa je novih primerov pljučnega raka. Novih primerov raka dojke je približno toliko kot v državi in manj od povprečja v regiji.

Umrljivost: Višja od povprečja, manj samomora

Splošna umrljivost je precej višja od povprečja v državi, bistveno več je tudi umrlih zaradi bolezni srca in ožilja. Več je tudi smrti zaradi vseh vrst raka. Višja je tudi umrljivost zaradi pljučnega raka.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora pa je nižja od deleža v državi. Zaradi samomora je v občini umrla približno petina manj občanov kot v povprečju v državi.

Prebivalci svoje zdravje ocenjujejo slabše kot drugje

Odzivnost v program Svit, to je programu za ugotavljanje raka debelega črevesa in danke je nižji od povprečja v državi. Nižja je tudi odzivnost v programu Zora (rak materničnega vratu).

Pri samooceni zdravja so prebivalci bolj kritični kot ostali, da so dobrega zdravja jih ocenjuje 63,2 odstotka, v državi takšnih 67,5 odstotka vseh.

Občina je razvita v povprečju države. Prirast prebivalcev je višji od povprečja, manj pa je starejšega prebivalstva nad 80 let. Precej več je tudi tistih, ki imajo končano le osnovno šolo ali pa še te ne.

So pa prebivalci občine Šentjernej delovno bolj pridni kot ostali v povprečju. Stopnja delovne aktivnosti (zaposlenih) je 70,1 odstotka, v državi je to 65,8 odstotka.

Podatke o zdravju v občini je zbral Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ), dostopni so na povezavi Zdravje v občini (nijz.si)

A. L.