Šentjernej: Ureditev parkirišča pri osnovni šoli v Orehovici

(vir: občina)

V Orehovici (občina Šentjernej) poteka izgradnja parkirišča pri tamkajšnji podružnični osnovni šoli. Parkirišče bo veliko nekaj več kot 900 kvadratnih metrov. Urejenih bo 27 klasičnih parkirnih mest in dve parkirni invalidski mesti.

Pogodbena vrednost del je dobrih 96.000 evrov (z davkom na dodano vrednost). Dela izvaja domači izvajalec GMC Gradbeništvo Miro Conta s. p.

Investicija bo zaključena do konca marca 2022. Med izgradnjo parkirišča je v začetku  februarja potekala tudi izdelava vrtin za t. i. geosonde za potrebe energetske sanacije podružnične šole, ki bo ravno tako izvedena v letošnjem letu.

V pomladanskih mesecih bo občina pristopila tudi k obnovi igrišča pri osnovni šoli Orehovica. Obstoječe šolsko igrišče je namreč nujno potrebno obnove za nemoteno izvajanje šolskih športnih aktivnosti, aktivnosti vrtca in drugih uporabnikov igrišča.

Igrišče bo dobilo novo asfaltno prevleko, na novo bo urejeno odvodnjavanje igrišča in okolica. Na novo bo urejena tudi steza za skok v daljino z doskočiščem in zamenjana posamezna dotrajana športna oprema. Za navedena dela je predvideno 43.000 evrov, je objavila občina.

M. D.