Šentjernej: Svetniki tudi o zbiranju podpisov za spremembo zakonov

Četrta redna seja šentjernejskega občinskega sveta (vir: občina)

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo četrto redno sejo. Ta je potekala v sejni sobi Občine Šentjernej. Na dnevnem redu je bilo sedemnajst točk.

Občinski svet je na seji sprejel odlok o občinskih cestah, obravnavali so varnostno problematiko v občini in se med drugim seznanili tudi s postopkom zbiranja podpisov za spremembo nekaterih zakonov.

Predstavitev varnostne situacije v občini Šentjernej sta jo podala Andrej Zbašnik, v. d. direktorja Policijske uprave Novo mesto, in Tamara Bizjak, načelnica Policijske postaje Šentjernej. Poudarila sta, da šentjernejski občani živijo v varnem okolju. Policija je lani obravnavala 187 kaznivih dejanj, v katerih je bilo ovadenih 133 oseb, preiskanost kaznivih dejanj je bila 55-odstotna. Letos so obravnavali 115 kaznivih dejanj.

Svetniki so seznanili tudi s postopkom zbiranja podpisov za spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predlog sprememb Zakona o starševskem varstvu, predlog sprememb Zakona o urejanju trga dela in predlog sprememb Zakona o voznikih s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, ki ga je predstavil župan Jože Simončič, ki je skupaj s še desetimi župani jugovzhodne Slovenije in Posavja predlagatelj omenjenih sprememb.

Več o postopku zbiranja podpisov lahko preberete na povezavi: Podpisi

Seznanili so se tudi z letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2023, ki ga je predstavila njegova predsednica Janja Košak.

Svetniki so dali soglasje k letnemu poročilu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2022 ter k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2023. Podali so tudi pozitivno mnenje k imenovanju Luke Blažiča za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Občinski svet je potrdil poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2023 in tudi sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej in sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej.

Občinski svet je imenoval predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Patricijo Pavlič) in predstavnike v svet zavoda Osnovna šola Šentjernej – Anito Nose, Sebastjana Kosa in Marjetko Rangus.

Imenovali so še zadnje izmed delovnih teles Občinskega sveta Občine Šentjernej – Statutarno pravno komisijo.

Občinski svet je po skrajšanem postopku potrdil Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej ter se seznanil s stroški volilne kampanje za redne lokalne volitve 2022 in potrdil sklep o ukinitvi javnega dobra.

M. D.