Šentjernej: Stojnica pred krajevnim uradom

(vir: Občina Šentjernej)

Občina Šentjernej, danes, 28. junija, vabi k obisku stojnice pred Krajevnim uradom Šentjernej, kjer lahko izpolnite obrazce v podporo spremembam zakonodaje s ciljem reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih.

Podpis na obrazcih overite na krajevnem uradu in jih potem oddate na stojnici.

Stojnica bo danes delovala v času uradnih ur krajevnega urada: 7.30 do 12.00 in 13.00 do 17.30.

Spomnimo. Zbiranje podpisov v podporo spremembi štirih zakonov z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, poteka do 14. julija 2023 po vsej Sloveniji.

Pri tem prejmemo štiri obrazce. Po overitvi podpisanih obrazcev slednje državljani lahko oddamo na stojnicah, če se to postavljene pri upravnih enotah ali krajevnih uradnih, v nasprotnem jih pošljemo na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Obrazce pa lahko z uporabo digitalnega podpisa, ki ga med drugim omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekono ali z uporabo sistema smsPASS, oddamo tudi elektronsko.

Oddaja obrazcev je mogoča prek portala e-uprava – na povezavah:

1) e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6645

2) e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6646

3) e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6647

4) e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6648

Več informacij: sentjernej

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo. Združili so se v cilju spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o voznikih.

M. D.