Šentjernej: Spremenjeno poslovanje krajevnega urada

(vir: arhiv)

Krajevni urad Šentjernej bo od 31. maja do 28. junija 2022, poleg običajno ob sredah, izjemoma posloval še vsak torek, v času od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Razloga sta izredna množična menjava osebnih dokumentov, ki poteka vsakih 10 let, in menjava vozniških dovoljenj,

V mesecu juliju in avgustu bo Krajevni urad Šentjernej zaprt, kot običajno doslej. Razlog je zagotavljanje upravnih storitev na sedežu upravne enote v Novem mestu.

Ob ponovnem odprtju v mesecu septembru 2022 bo Krajevni urad Šentjernej posloval po običajnem urniku, torej ob sredah.

M. D.