Šentjernej: presenetljivo močno gospodarstvo in močni podjetniki

Vir: pixabay.com

V Šentjerneju je 273 podjetij in samostojnih podjetnikov, pri katerih je 1.283 zaposlenih. Skupno so lani ustvarili 139,8 milijona evrov celotnih prihodkov in 9,56 milijona evrov dobička. Ta je bil za 35 odstotkov višji kot leta 2015.

V občini Šentjernej je registriranih 107 gospodarskih družb, pri katerih je 1.129 zaposlenih. Lani so skupno ustvarili za 122,6 milijona evrov celotnih prihodkov, od tega 43,4 milijona evrov z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 81 podjetij (s 1.052 zaposlenimi), z izgubo pa 20 (s 77 zaposlenimi). Od tega je z izgubo na substanci, kar pomeni, da so kritični, poslovalo 11 podjetij, te je bilo za 57 tisoč evrov. V celoti so podjetja ustvarila 8,27 milijona evrov neto čistega dobička ali kar 35 % več kot leto pred tem.

V občini je tudi 166 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 154 zaposlenih. Skupno so ustvarili 17,2 milijona evrov prihodkov. Z izgubo jih je poslovalo 20. Skupno pa so podjetniki imeli lani 1,29 milijona evrov dobička (podjetnikovega dohodka), kar je za 34,5 odstotka več kot leto pred tem.

Z večjo izgubo je med večjimi podjetji poslovalo le podjetje HYB, d. o. o., v katerem je 60 zaposlenih, lanska izguba pa je bila 1,19 milijona evrov.

Večina podjetij je v zasebni lasti, le podjetji Kremen, d. d., Novo mesto, ki deluje v Dolenjem Mokrem Polju in Eltas, d. o. o., z naslovom v Šentjerneju, imata mešano lastništvo.

Pripravili smo seznam največjih podjetij in podjetnikov v občini Šentjernej. Zneski so v evrih.

Zap. št. Podjetje Celotni prihodek Dobiček Št. zap.
1. Podgorje, d. o. o., Šentjernej 30.204.300 30.204.300 370
2. Arex, d. o. o., Šentjernej 16.905.125  2.139.891  90
3. ISKRA PIO, d. o. o. 10.643.990     542.671 105
4. HYB, d. o. o.   3.810.693 -1.190.249   60
5. EKW – KREMEN, d. o. o., Dolenje Mokro Polje   3.471.771     175.072   13
6. EDMS d. o. o.   3.332.417       29.389     1
7. Trac, d. o. o.   2.877.853     390.423   22
8. GALLUS SM, d. o. o.   2.610.557     193.088     8
9. ELTAS, d. o. o.   2.468.994     310.419   44
10. ARSS, d. o. o., Dobravica   1.893.577    227.270   2
11. MATISA, d. o. o. 1.788.588     59.136 13
12. BOS GRUBAR, d. o. o. 1.778.662   225.862 14
13. KOBRA TEAM, d. o. o. 1.681.807    28.273 9
14. Kremen, d. o. o., NM, Dolenje Mokro Polje 1.661.113  443.075 19
15. CAR TRADE, d. o. o., Gorenja Gomila 1.604.393   17.723 2
16. SIMCOC MEDICAL, d. o. o. 1.593.058   78.180 11
17. KOVINA ŠENTJERNEJ, d. o. o. 1.571.742   10.948 12
18. ARXFARM, d. o. o 1.416.061        834 2
19. P-D KREMEN, d. o. o. 1.388.722 176.834 16
20. LOK, d. o. o. 1.385.910 295.348 15
21. KARCHER CENTER KUŠLJAN, d. o. o. 1.284.850  80.069 3
22. VULKANIZERSTVO KOVAČIČ, d. o. o.. 1.193.135   5.985 13
23. BOŠTJAN LEKŠE, s. p., Groblje pri Prekopi 1.117.402  22.252 1
24. LT, d. o. o. 1.184.396  28.536 3
25. NEP R, d. o. o. 1.045.544  20.901 11
26. AVTOPREVOZNIŠTVO ROBERT ŠIŠKO, s. p., Hrastje   942.217  89.494 6
27. MARKO LUŠTEK, s. p. Ledeča vas   963.061  25.352 5
28. PLASTIKA BEVC, d. o. o. Mihovica   870.117  50.308 9
29. KARLOVČEK, d. o., Vrh pri Šentjerneju   860.646  26.948 8
30. FRANCI GREGORIČ, s. p., Groblje pri Prekopi   766.153   4.904 0
31. BOJAN RADOVAN, s. p.   765.338   6.294 0
32. KAPLJA – JIT, d. o. o., Gorenja Brezovica   695.269   1.265 4
33. EUROCOM JURIJ VIDE, s. p.   677.597 18.803 0
34. PREVOZNIŠTVO ČRTALIČ, d. o. o, Ostrog   633.149 68.991 5
35. KRISTAL ŠENTJERNEJ, d. o. o.   594.355   8.363 8
36. VODATEH, d. o. o., Cerov Log   544.044 20.200 3

Kot merilo smo vzeli spodnjo mejo 500.000 evrov prihodkov. Kogar ni na seznamu, je lani dosegel manj kot to. Pri številu zaposlenih smo upoštevali povprečno število zaposlenih v letu 2016, podatek smo vzeli iz bilance stanja.

Vir: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)