Šentjernej: Odprtje prenovljene ceste v Dolenjem Vrhpolju

V okviru občinskega praznika Občine Šentjernej so v torek, 25. avgusta 2020,  slovesno odprli prenovljeno cesto v Dolenjem Vrhpolju. V okviru projekta so prenovili povezovalno cesto od naselja do glavne ceste, v dolžini 200 metrov, kot nadaljevanje investicije iz leta 2019.

Odstranili so dotrajani obstoječi asfalt in tampon. Na novo je bila izdelana voziščna konstrukcija, cesta je na novo asfaltirana v širini 3 metrov, preplaščena je tudi površina na mostu do glavne ceste.

Predhodno je bilo urejeno odvodnjavanje v središču naselja v dolžini 100 metrov. Izdelana je tudi nova javna razsvetljava. Več podrobnih informacij o investiciji je dostopno tukaj.

Zbrane sta nagovorila župan Jože Simončič in vaščan Dolenjega Vrhpolja Stane Grubar.

V prijetnem kulturnem programu so sodelovali najmlajši krajani, med njimi s harmoniko Luka Povhe iz Dolenjega Vrhpolja in štirje otroci iz Gorenjega Vrhpolja: Svit Rangus, ki bo 1. septembra prestopil prag 3. razreda osnovne šole, hkrati bo začel obiskovati tudi 2. letnik Glasbene šole Marjana Kozine, je zaigral na flavto.

Mladi recitatorji iz Vrhpolja pa so tudi nadvse aktivni na kulturnih in dobrodelnih prireditvah Turističnega društva Vrhpolje. Veliko pojejo, recitirajo in igrajo v gledaliških predstavah in igrajo na inštrumente. Nastopali so na veliko prireditvah v Vrhpolju, pa tudi v Kulturnem centru Primoža Trubarja, v domovih za ostarele, vrtcih in bolnišnici Novo mesto. Eva Grubar se je predstavila z recitacijo Poletje, Oskar Luštek z recitacijo Morje in še Nika Grubar, prav tako z recitacijo Poletje.

Trak sta simbolično prerezala župan Jože Simončič in domačin Stane Grubar. Župnik Anton Trpin pa je opravil blagoslov nove pridobljene investicije.

Vir in foto: Anita Petrič, Občina Šentjernej

C. R.