Šentjernej: Občinsko vodstvo proti cenejšemu vrtcu, razlogi so banalni

Vrtec v Šentjerneju. (foto: Vrtec Čebelica, Šentjernej)

Vodstvo šentjernejske občine ne želi uveljaviti sklepa občinskega sveta, po katerem bi bil vrtec za starše, ki imajo najeto posojilo in v občini rešujejo svoj stanovanjski problem, cenejši za en plačilni razred.

Šenternejski občinski svet je že marca sprejel sklep, naj občinska uprava skupaj z vrtcem pripravi predlog olajšave za starše otrok s stanovanjskim posojilom. Občinska uprava sklepa ni uresničila, razlogi, kot jih zdaj navajajo, so – banalni. Prišel jim je prav celo zadnji (oktobrski) ukrep Banke Slovenije o zahtevnejših pogojih za odobritev posojil.

Na občini tudi niso predstavili, koliko bi jih to stalo. Zavračajo pa, da bi starši otrok za vrtec plačevali manj. Neverjetno je tudi, da se izgovarjajo, da je občina zgradila nov vrtec, strošek tega pa posredno prenašajo na starše, ki imajo otroke v vrtcu. Kot, da bo vrtec stal samo v času varstva teh in nobenih drugih otrok.

Pri pridobivanju informacij o tem, katera občina omogoča olajšave za starše s stanovanjskim posojilom, naj bi tudi ugotovili, da olajšavo zaradi posojila med dolenjskimi občinami omogoča le Novo mesto. Znano je sicer, da ti za prvega otroka v vrtcu staršem omogočajo plačilo za en plačilni razred manj, če imajo starši posojilo. Nikjer pa ni rečeno, da je to edina občina. Lahko je le Šentjerneju najbližja.

V šentjernejski občinski upravi tudi navajajo, da je bil razlog za to v Novem mestu v tem, da prirastek prebivalstva v občini ni optimističen in želijo v občino privabiti čim več družin, ki bi si uredile stalne življenjske pogoje in našle zaposlitev v njihovi občini. Dodajmo, da novomeška občina olajšavo omogoča vsem, ki imajo v njej stalno prebivališče, o zaposlitvi doslej ni bilo nikoli govora.

V Šentjerneju pa je stvar drugačna, pravijo, prirastek prebivalstva je optimističen, saj je število živorojenih višje od števila umrlih. To naj bi bil tudi eden od razlogov, zakaj občina sklepa občinskega sveta doslej ni uresničila.

Občina sicer navaja še nekaj razlogov, in sicer so v Šentjerneju zgradili nov vrtec za 4,7 milijona evrov, standard vrtca je z novogradnjo višji, pogoji dela in bivanja pa ugodnejši. Občina bo letos petino vseh odhodkov namenila za predšolsko vzgojo (to je 1,4 milijona evrov), kar zajema plačilo razlike med ceno vrtca in plačila staršev, popuste staršev in najem prostorov za vrtec. Dodajmo, da denar za to občina prejme iz državnega proračuna.

Nadalje navajajo, da se pojavlja načelo pravičnosti. Prav jim pride celo ukrep Banke Slovenije!

Naštevajo, da nekatere družine zaradi nizkih dohodkov niso kreditno sposobne, družine z večjimi dohodki dobijo kredit, vendar se tudi lažje preživljajo, nekatere družine plačujejo najemnino in niso kreditno sposobni, nekateri živijo s starši in si medsebojno pomagajo (nimajo urejenega lastništva stavb), uveljavili so se ostrejši pogoji za pridobitev bančnega kredita, po katerih bo malo družin kreditno sposobna.

Sklicujejo se tudi na zakon, ki staršem, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok (že dolgo velja za vse v Sloveniji, ne samo za Šentjernej), omogoča plačilo 30 % cene za drugega otroka, za vsakega nadaljnjega pa so plačila oproščeni.

Dodajajo, da imajo v Šentjerneju starši tudi možnost uveljavitve dodatnih olajšav, in sicer pri poletnem izpisu in pri daljši odsotnosti otrok zaradi bolezni. Poleg tega občina zagotavlja še denarno pomoč za novorojence. No, podobno je večinoma tudi drugje.

“Po načelih pravičnosti in enakosti predloga za olajšave za starše s stanovanjskim kreditov iz navedenih razlogov ne moremo pripraviti,” je še zapisano v gradivu za zadnjo sejo občinskega sveta.

Zapisali pa so, da se ekonomske cene oskrbe v šentjernejskem vrtcu do 31. avgusta 2020 ne bodo spremenile. Zaradi dviga plač zaposlenih v vrtcu, ki spadajo v javni sektor, nov dvig cen napovedujejo za 1. september 2020.

J. M.