Šentjernej: Kako je z zdravjem občanov

Šentjernej (Google Sites)

Podatki o zdravju prebivalcev v občini Šentjernej kažejo, da je v občini več prekomerno prehranjenih tako otrok kot odraslih glede na povprečje v Sloveniji. Zaposleni so več bolniško odsotni kot drugje. Manj je astme pri otrocih in mladostnikih. Več je prejemnikov zdravil zaradi nekaterih bolezni. Več je tudi srčne kapi. Več je novih primerov odkritega raka, izstopata rak debelega črevesa in danke ter rak dojke. Manj od povprečja je pljučnega raka. Več pa je umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja. Samomorov je manj kot drugje. Več pa je prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani povzročitelji.

 

V občini je prekomerno prehranjena dobra četrtina oziroma 28,6 odstotka vseh otrok, kar je več kot v državi, kjer je prekomerno prehranjenih otrok 24,3 odstotka. Hkrati je v občini tudi več prekomerno prehranjenih odraslih. Debelih je 64,8 odstotka vseh odraslih, v Sloveniji je takšnih 58,4 odstotka.

Podatki o zdravstvenem stanju občanov nadalje kažejo, da so zaposleni v povprečju več bolniško odsotni kot drugje v državi. V občini je bil v zadnjem koledarskem letu vsak zaposleni zaradi bolniške z dela povprečno odsoten 17,9 koledarskih dni, v Sloveniji je bilo to 15,3 dni. To tudi pomeni, da je vsak zaposleni v občini Šentjernej bolniško odsoten skoraj en mesec, če upoštevamo delovne dni.

V občini je več prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi in zdravil zaradi duševnih motenj. Delež oseb, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen, pa je blizu povprečja.

Hkrati je več bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi. Manj pa je možganske kapi. Več je tudi bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka.

Višji od povprečja je tudi delež uporabnikov pomoči na domu. Astme pri otrocih in mladostnikih pa je za polovico manj kot drugje.

Novih primerov odkritega raka je več kot v povprečju v državi in regiji. Izstopa tudi povišano število novih primerov raka debelega črevesa in danke. Za tretjino manj je novih primerov pljučnega raka. Precej več od povprečja pa je odkritih novih primerov raka dojke.

Splošna umrljivost je v povprečju. V povprečju je tudi umrljivost zaradi raka. Precej nad povprečjem pa je umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora pa je glede na povprečje v državi prepolovljena.

V občini je več poškodb v transportnih nezgodah. Višji od povprečja je tudi delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji. Kar 16,5 odstotka vseh nezgod ali vsako šesto povzročijo alkoholizirani povzročitelji. V regiji je to vsaka deseta, v Sloveniji pa vsaka enajsta prometna nezgoda. Pri tem je zanimivo, da je v občini manj bolezni, ki so pripisljive alkoholu

Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila v občini 61,5-odstotna, v Sloveniji pa 62,7 odstotka. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 71-odstotna, v Sloveniji pa 71,8 odstotka.

Prebivalci v občini Šentjernej živijo v manj hrupnem okolju kot je to drugod. V hrupnem okolju živi vsak peti prebivalec občine, v Sloveniji je to skoraj vsak četrti.

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah. Razvitost občine je na ravni državi.

Prirast prebivalstva v zadnjem letu je bil negativen in slabši od povprečja v regiji in državi. Hkrati je v občini manj starejših od povprečja tako v regiji kot državi. Starejših od 80 let je 4,5 odstotka prebivalstva, v Sloveniji je teh 5,2 odstotka.

Za občino je značilna visoka stopnja delovne aktivnosti. Kar dve tretjini vseh delovno aktivnih je zaposlenih, kazalnik je za desetino višji od povprečja v državi. Delovnih mest v občini ni dovolj, dobra tretjina se jih na delo vozi drugam.

Vir: nijz-zdravje

A. L.