Šentjernej: Gradnja vrtca z 18 oddelki nadvse gospodarna

Vrtec v Šentjerneju. (foto: Vrtec Čebelica, Šentjernej)

Šentjernejski malčki so 22. junija 2018 prestopili prag novega vrtca. Hkrati se je začela izgradnja drugega vrtca, skupno bo v 18 oddelkih predvidoma 360 otrok. Gradnja se je začela v letu 2017 in bo predvidoma končana še letos. Predvidena cena je 3,09 milijona evrov ali 1.030 evrov za kvadratni meter, v to sta vključeni tudi oprema in zunanja ureditev. Doslej pri ceni ni večjih odstopanj. Za kar 38,5 odstotka celotne vrednosti so pridobili denar od Eko sklada, za ostali del je občina najela ugodno dolgoročno posojilo.

V Šentjerneju so malčki vrtca Čebelica na drugi poletni dan, 22. junija, prestopili prag novega vrtca. Pričakale so jih svetle igralnice v novozgrajeni stavbi. Vse igralnice imajo tudi neposreden vstop v otroške sanitarije in umivalnico ter prostorno pokrite terase. Z novim vrtcem so pridobili tudi velik večnamenski prostor, shrambe za didaktična sredstva, prostore za vzgojitelje in prostor za individualno delo, upravne in gospodarske prostore ter novo razdelilno kuhinjo s spremljajočimi prostori. Za potrebe prevoza invalidnih oseb in hrane v nadstropje pa je v stavbo vgrajena dvižna ploščad, saj gre za enonadstropno stavbo. Uredili bodo še zunanje površine, kjer bodo namestili tudi nova igrala. Poleg bodo urejena tudi parkirišča tako za starše kot zaposlene.

Gradnja v dveh fazah, 18 oddelkov

Novozgrajeni vrtec stoji poleg stavbe Osnovne šole Šentjernej. Občina ga gradi v dveh fazah, 22. junija so se otroci vselili v 1. del, hkrati pa se je začela rušitev starega vrtca, kjer bodo zgradili nadomestni del, imenovan 2. faza izgradnje novega šentjernejskega vrtca.  S tem bo okrog 360 predšolskih otrok, ki so bili doslej razkropljeni na kar šestih lokacijah, tudi v najetih stanovanjskih stavbah in v šoli, prišlo do primernih prostorov.

Izgradnja vrtca se je začela leta 2017, v celoti bo končana v letu 2018. Lesen, energetsko varčen objekt z 18 oddelki se bo razprostiral na okoli 3000 kvadratnih metrih površine.

Pogodba je bila podpisana 25. avgusta 2017, uporabno dovoljenje 19. junija 2018

Pogodba za izvedbo je bila z izvajalcem podpisana 25. avgusta 2017, uporabno dovoljenje za 1. fazo, ki zajema 10-oddelčni objekt s skupnim večnamenskim prostorom, razdelilno kuhinjo, pisarnami, zbornico in z vso pripadajočo opremo ter pripadajočim igriščem in okolico z intervencijsko potjo, je Upravna enoto Novo mesto izdala 19. junija 2018

Kdaj bo zgrajen 2. del vrtca, kjer bo osem oddelkov?

Gradnja 2. faze vrtca že poteka, po trenutnem terminskem planu je zaključek izgradnje predviden za konec oktobra 2018.

V prvem vrtcu (1. faza) je 10 igralnic, v drugem vrtcu (2. faza) bo 8 igralnic.

Predvidena končna vrednost obeh delov vrtca: 1.030 evrov za kvadratni meter

Končno vrednost obeh delov je sicer težko oceniti, vendar pa na Občini Šentjernej ob tem pojasnjujejo, da trenutno ni bistvenih odstopanj od pogodbene vrednosti. Pogodbena cena za izgradnjo prve in druge faze vrtca na osnovi javnega naročila pa je 3,09 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost), vključno z opremo in zunanjo ureditvijo.

To pomeni okoli 1.030 evrov za kvadratni meter, kar je glede na ocene strokovnjakov s tega področja zelo primerna cena. Tudi pri tem namreč obstajajo merila.

Kako so to financirali? Nepovratnih eko sredstev 1,19 milijona, ugodno dolgoročno posojilo 2,3 milijona

Za gradnjo skoraj nič energetskega objekta so kandidirali na razpis EKO sklada, od katerega bomo pridobili sredstva v višini 768.150 evra za 1. fazo in 422.450 evra za 2. fazo, skupaj torej 1.190.600 evrov. Razlika bo plačana iz občinskega proračuna, občina je za ta namen najela dolgoročno posojilo pri SID Banki v višini 2,3 milijona evrov.

Iz podatkov je razvidno, da je gradnja šentjernejskega vrtca zelo gospodarna, vredna župana, ki izhaja iz podjetniških vrst.

Prvi dan v novem vrtcu: Malčke in zaposlene je prišel pozdravit tudi šentjernejski župan Radko Luzar. Ravnateljica vrtca je Ana Srpčič.

J. M.