Šentjernej: Energetska prenova petih občinskih stavb se bo lahko začela

Koncesijsko pogodbo za energetsko obnovo petih šentjernejskih stavb sta podpisala župan Jože Simončič in direktor podjetja Synco Matevž Pongračič. (vir: občina)

V ponedeljek je v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju potekal slavnostni podpis koncesijske pogodbe za izvedbo energetske sanacije petih javnih objektov v občinskih lasti, cilj je prihranek rabe energije.

Občinski svet je že februarja leta 2020 sprejel odlok, sklep, s katerim so se odločili za javno-zasebno partnerstvo pri izvedbi energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šentjernej.

Začel se je postopek izbire koncesionarja, končno ponudbo je v predpisanem roku oddalo zasebno podjetje Synco, podjetje za energetske storitve iz Ljubljane, ki bo energetsko sanacijo petih šentjernejskih stavb izvedel skupaj s prav tako zasebnim podjetjem TAMES podjetje za trgovino, inženiring in storitve iz Ptuja.

Navedeni bodo izvedli energetsko sanacijo petih zgradb, in sicer:

  • Osnovne šole Šentjernej,
  • Podružnične osnovne šole Šentjernej v Orehovici,
  • Krajevne knjižnice Šentjernej,
  • Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju,
  • Zdravstvene postaje Šentjernej in
  • prostore občinske uprave Občine Šentjernej.

Koncesija je sklenjena za dobo 15 let. Dela se bodo začela izvajati najkasneje konec februarja 2022 in se zaključila s primopredajo vseh objektov avgusta 2022.

Glede na koncesijsko pogodbo bo občina pridobila celovito in tehnološko energetsko sanirane javne objekte, energetsko upravljanje, nižje stroške energije in zmanjšane emisije ogljikovega dioksida.

Celotna investicijska vrednost znaša 2.412.500 evrov (brez davka na dodano vrednost – DDV). Izbrano podjetje Synco bo zagotovilo sofinanciranje v skupni višini 1.230.375 evrov (brez DDV).

Ostalo bo pokrila občina, ki je za to pridobila tudi nepovratna evropska sredstva sredstva v višini 1.191.054,97 evra.

M. D.