Semičani so plačali visok davek: PCB

Simbolna slika (vir: www.pixabay.com).

Na območjih z onesnaženostjo s PCB-jem je bilo več raka žolčnika in žolčevodov, ugotovili so še vpliv na zobovje. Veliko več je bilo tudi raka na jetrih. Zakaj bilo? Zato, ker raziskav po letu 2012 ni več.

Onkološki inštitut Ljubljana je leta 2011 ugotovil, da so imeli prebivalci, ki so bivali na območjih, ki so bila opredeljena kot onesnažena s PCB-jem, večje tveganje za rak žolčnika in žolčevodov. Tveganje je bilo največje med leti 1978 in 1997, in izključno pri ženskah.

Zapisali so: “Ženske, ki so bivale v s PCB onesnaženem območju, so imele v primerjavi z belokranjskim povprečjem takrat 4,3-krat večje tveganje raka žolčnika in žolčevodov.” V nadaljevanju so predvidevali, da je število obolelih “že dosegel vrh in tako v naslednjih letih v Beli krajini novih primerov rakov žolčnika in žolčevodov, ki bi bili posledica izpostavljenosti PCB, ni pričakovati”.

V eni od magistrskih nalog pa je bil med drugim ugotovljen še vpliv PCB-ja na zobovje.

Obolevnosti zaradi raka še vedno veliko

Po letu 2012 raziskav o vplivu PCB-ja na zdravje ljudi javno ni nihče več predstavil, vemo pa, da je obolevnosti zaradi raka v Beli krajini veliko, da o tragičnih primerih niti ne govorimo. Ve se tudi, da je razvoj nekaterih vrst raka lahko dolgotrajen, od začetka pojava rakavih celic do izbruha bolezni pa lahko včasih traja zelo dolgo. Več let, in da je vsak rak pri vsakem človeku drugačen.

Po letu 2012 ni več raziskav o vplivu PCB-ja

O vsem tem se je govorilo še leta 2012, nato je potihnilo. Računsko sodišče RS je potem še leta 2013 objavilo revizijsko poročilo o učinkovitosti nadzora nad varnostjo živil, v katerem so bili precej kritični do spremljanja tega področja v preteklosti. Na Direktoratu za varno hrano, pod okriljem ministrstva za kmetijstvo, pa so še decembra 2012 obljubljali, da bodo še naprej spremljali obremenitve s PCB-jem. Potem pa nismo nič več zasledili o tem. Kako je z raziskavami po letu 2012, v uredništvu Moja Dolenjska še raziskujemo.

Strupeni PCB in Iskra

Spomnimo. Semiška Iskra je do leta 1984 v svoji proizvodnji kot impregnant uporabljala poliklorirane bifenile (PCB), ostanke pa so nato odlagali v okolje. Ali so vedeli ali ne, kako težko razgradljiv je ta strup, je po toliko letih težko ugotavljati. Govorili so, vsaj nekateri, da tega niso vedeli. Hkrati pa je tudi res, da so okoliški prebivalci že takrat opozarjali, da nekaj ni v redu. Resnica pa je tudi, da je današnja okoljska osveščenost na bistveno višji ravni kot je bila takrat. Iskra je nato z uporabo PCB-ja prenehala, država je to tudi prepovedala, poznejše preiskave pa so pokazale, da je bil ta še dolgo prisoten tako v zemljinah kot v vodi.

Poročila na občinski spletni strani

Tudi Občina Semič ima na svoji spletni strani v zavihku Poročila objavljene le tri stvari. Eno je ocena stanja, o kateri smo govorili, izdelal jo je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, je iz avgusta 2012. Drugo poročilo je iz novembra 2011, izdelal ga je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Tretje poročilo pa je poročilo Onkološkega inštituta Ljubljana z naslovom Geografska analiza incidence raka v Beli krajini in okolici iz junija 2011.

Onkološko poročilo

Raziskavo Onkološkega inštituta Ljubljana je naročil novomeški Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Onkologi so med drugim ugotovili, da so se v posameznih območjih Bele krajine nakazovali presežki tveganja nekaterih najpogostejših rakov, na primer presežki rakov glave in vratu v naseljih severovzhodno od Metlike, kjer pa naj bi šlo za območje, ki ni bilo neposredno povezano s PCB-jem.

Žolčnik, žolčevod, trebušna slinavka, neHodginkinof limfon, jetrni rak

Posebno pozornost pa so namenili rakom, katerih nastanek je lahko povezan z izpostavljenostjo PCB-ja. Tako so analizirali še jetrnega raka, rak žolčnika in žolčevodov, rak trebušne slinavke in neHodginove limfome. In ugotovili, da se obolevnost zaradi raka žolčnika in žolčevodov ter raka trebušne slinavke povsod povečuje, tudi v Beli krajini. Strmo raste tudi incidenca neHodgkinofih limfomov, pa tudi obolevnost zaradi jetrnega raka. Prav za jetrni rak pa je značilno, da v jugovzhodni Sloveniji in s tem tudi v Beli krajini raste precej hitreje kot v ostali državi.

Več raka na jetrih pri moških

“Med raki, katerih nastanek je lahko povezan z izpostavljenostjo PCB, opažamo v jugovzhodni Sloveniji v primerjavi z ostalo Slovenijo v zadnjih 25 letih značilno večje tveganje jetrnega raka pri moških,” so zapisali na Onkološkem inštitutu Ljubljana. In še: “Pri prebivalcih Bele krajine pa moški del belokranjske populacije v zadnjih 25 letih zboleva za jetrnim rakom značilno pogosteje.”

  1. Raziskava iz leta 2011 je dostopna tukaj.

2. Poročilo Računskega sodišča RS o varni hrani je tukaj.

T. B.