Semič: Volitve predstavnika romske skupnosti

Kulturni center Semič (vir: arhiv)

V Semiču bodo danes naknadno volili svetnika, ki bo v občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Za to mesto se poteguje le 43-letna Valerija Hudorovac, ki kandidirata s podporo volivcev.

Voli lahko 41 volilnih upravičencev, ki so se opredelili kot Romi.

Svoj glas bodo na volišču v Kulturnem centru Semič lahko oddali med 7. in 19. uro.

Danes so nadomestne volitve, saj na novembrskih volitvah za položaj romskega svetnika ni bilo kandidatov.

Volišče v prostorih Kulturnega centra Semič bodo odprli ob 7. uri in zaprli ob 19. uri. Podatki o izidu volitev naj bi bili znani kmalu po zaprtju volišča.

A. L.