Semič: Naročili brv za skoraj 100 tisoč evrov

Občina Semič je sredi decembra s podjetjem IMP Ljubljana sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo viseče brvi čez reko Krupo. 32-metrska brv za pešce širine 1,2 metra bo stala 99.904 evra ali 3.125 evrov za tekoči meter. Čas izgradnje bo 5 mesecev, če vmes ne bo dodatkov k pogodbi in “zapletov”.

Javno naročilo za izgradnjo je občina objavila 19. septembra 2018, prejeli so le eno ponudbo in sprva objavili, da naročila ne bodo oddali. Napovedali so tudi pogajanje s ponudnikom in ponujeno ceno 106.668 evrov (z davkom) nato znižali na 99.904 evrov. Nekaj je, ni pa veliko.

Občina bi razpis lahko ponovila, s tem bi pridobila več konkurenčnih ponudb in bi ceno izgradnje 32-metrske brvi lahko znižala.

Iz javno objavljene dokumentacije je v nekaterih delih namreč možno razbrati, da so pričakovali okoli 30 odstotkov nižjo ceno izgradnje. Nato pa se je županja – že po volitvah (in izvolitvi) – odločila, da bo brv zgradilo podjetje IMP iz Ljubljane, pogodbo o tem so objavili 12. decembra 2018.

Viseča brv čez reko Krupo bo zgrajena med parcelnima številkama 2534 in 3111/3 – katastrska občina Vinji Vrh (1526). Brv bo namenjena izključno pešcem.

Predvidena jeklena viseča brv bo razpona 32,00 m + 3,80 m sidrne dolžine na vsako stran. Širina brvi bo 1,20 m, svetla širina je 1,08 m.

Glavni nosilni element so jeklene vrvi s premerom 24 mm, in sicer sta dve vrvi zgoraj in tri spodaj. Zgornja in spodnja vrsta vrvi sta na medsebojni razdalji 1,50 m.

Vir: pogodbe

32-metrska viseča brv za pešce bo umeščena med parcelnima številkama 2534 (označeno z zeleno barvo) in 3111/3 – k. o. 1526 – Vinji Vrh (1526).

A. L.