Še zadnje izplačilo temeljnega dohodka samostojnim podjetnikom in kmetom

(vir: pixabay.com)

Nakazilo je danes prejelo 45.424 samozaposlenih, družbenikov in kmetov, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti. Izplačano je bilo 39.835.600,94 evra.

Finančna uprava je namreč upravičencem, ki so do 1. 6. 2020 vložili izjavo za marec, april in maj, da zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu, nakazala mesečni temeljni dohodek za to obdobje.

Za marec je mesečni temeljni dohodek znašal 350 eur, za april in za maj pa 700 eur. Skupno 1750 evrov, k temu je treba prišteti še poravnane socialne prispevke, ki jih je v njihovem imenu za njih poravnala država.

Pomoč v obliki izplačila mesečnega temeljnega dohodka je samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem ponudil Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Denar je izplačal Furs na podlagi posebne izjave, ki jo je bilo treba prek informacijskega sistema eDavki vložiti najpozneje do konca maja.

Prvim upravičencem – ki so omenjeno izjavo vložili že v prvem tednu po uveljavitvi interventnega zakona – je Furs mesečni temeljni dohodek izplačal že pred prvomajskimi prazniki.

Nakazilo v skupnem znesku 11,2 milijona evrov je tedaj prejelo nekaj več kot 32.000 upravičencev. V drugem nakazilu, ki je sledilo 8. maja, je skupaj 27,5 milijona evrov prejelo nekaj več kot 37.500 upravičencev.

Danes pa je nakazilo prejelo 45.424 samozaposlenih, družbenikov in kmetov, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti. Izplačano je bilo 39.835.600,94 evra.

Vmes se je nabor upravičencev tudi razširil, in sicer je novela interventnega zakona, ki jo je državni zbor sprejel aprila, na novo med upravičence do tega dohodka dodala tudi tiste samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence, ki v zavarovanje niso vključeni za polni zavarovalni čas. Ti upravičenci so mesečni temeljni dohodek prejeli v sorazmernem delu glede na delež vključitve v zavarovanje. Skupaj 4753 oseb je 22. maja prejelo skupaj 2,2 milijona evrov.

Upravičenci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši in so za to prejeli že tudi ustrezno odločbo z dodeljeno pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku, bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020, je objavilo ministrstvo za finance.

Upravičenci, ki v zavarovanje niso vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, pa so prejeli ustrezni sorazmerni del mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec.

Z majem se je ukrep iztekel, je pa samozaposlenim tako kot tudi vsem drugim poslovnim subjektom od 1. junija na voljo nov ukrep – subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

C. R.