Še korak do pripojitve novomeške kmetijske zadruge k trebanjski

Poslovna stavba KZ Krka v Novem mestu. (vir: KZ Trebnje)

V začetku julija sta direktorja Kmetijske zadruge Krka iz Novega mesta in Kmetijske zadruge (KZ) Trebnje podpisala pismo o nameri, po katerem se bo novomeška zadruga pripojila k trebanjski.

Prejšnji teden pa sta direktorja obeh zadrug podpisala še pogodbo o pripojitvi KZ Krka h KZ Trebnje. Soglasje mora podati še Agencija za varstvo konkurence.

Nova zadruga se bo imenovala KZ Trebnje-Krka in bo združevala približno tisoč članov oziroma ustanoviteljev in s tem prav toliko kmetijskih gospodarstev.

Že v začetku bo imela skoraj 250 zaposlenih in 65 milijonov evrov letnih prihodkov, delovala pa bo na območju 15 občin jugovzhodne Slovenije.

Direktor KZ Trebnje Stanko Tomšič je ob podpisu pripojitvene pogodbe prejšnji teden dejal, da so s tem zaključili večmesečne aktivnosti, ki so jih izvajali na podlagi pisma o nameri. “V tem času smo vzpostavili stabilno poslovanje obeh zadrug, kar zagotavlja dobro popotnico za zadrugo kot tako, za zaposlene in za člane skupne Kmetijske zadruge Trebnje-Krka,” je dodal.

Direktor KZ Krka Anton Prus pa je po poročanju STA pojasnil, da je KZ Krka s pripojitvijo h KZ Trebnje dobila zanesljivega partnerja in prekinila dolgoletno slabo poslovanje, ki je imelo za posledico likvidnostne težave in vse težje dogovore z dobavitelji. “Navkljub uspešni poslovni sanaciji v zadnjih letih KZ Krka ni uspela doseči preboja pri financiranju starih bančnih obveznosti, koronavirusna kriza pa je razmere v sektorju, kjer deluje, še zaostrila,” je dejal.

Napovedali so, da bodo z ustanovitvijo največje zadruge v Sloveniji optimizirali stroške, povečali konkurenčnost in vzpostavili temelje za dolgoročno stabilno poslovanje.

Pozitivne učinke povezovanja zadrugi pričakujeta tudi na kmetijskem področju, saj bo skupna zadruga lahko na podlagi zmanjšanja stroškov in povečevanja obsega poslovanja zagotavljala boljše pogoje pri poslovanju s člani zadruge. Tako bo skupna zadruga lahko dolgoročno izvajala svoj ustanovni namen – povečevanje gospodarskih koristi svojih članov.

V zadrugah si sicer prizadevajo za dokončno združitev na dan 31. december, kar je odvisno od Agencije za varstvo konkurence. V julijskem pismu o nameri pa so zapisali rok do 1. maja 2021.

M. D.