Se družbi SiDG spet obetajo stari burni časi?

(vir: SiDG, spletna stran, foto: Marjan Artnak)

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) s sedežem v Kočevju, ki je v stoodstotni državni lasti, je v letu 2021 dosegla rekordne rezultate v poslovanju. Zelo spodbudne načrte so imeli tudi za leto 2022. Kljub temu pa se v ponedeljek nekateri člani nadzornega sveta niso strinjali z njimi.

SiDG je na spletni strani (vir) objavil, da je nadzorni svet na ponedeljkovi seji s člani poslovodstva sklenil sporazume o predčasnem prenehanju mandatov.

Mandati so prenehali mag. Robertu Tomazinu, Andreju Janši in Matjažu Juvančiču. Navedeni so SiDG vodili od začetka leta 2021.

Nadzorniki so v ponedeljek Juvančiča nato imenovali za glavnega direktorja, vendar največ za obdobje 6 mesecev.

Nadzorni svet sestavljajo: Romana Fišer (predsednica), Dragica Vrkič Kozlan (namestnica) in člani: Boris Zupanič, Branka Neffat, Tomaž Oberstar, Špela Hribar in Boris Semenič.

Poslovanje SiDG v letu 2021 rekordno

V letu 2021 je družba SiDG, ki upravlja z državnimi gozdovi, dosegla 71 milijonov evrov prihodkov in 14 milijonov evrov dobička. Dobiček je bil kar za 87 % večji kot leto pred tem in 83 % nad planom. Ob tem so posekali 1,1 milijona evrov kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov, kar je bilo v okviru načrta in na ravni leta 2020.

To pomeni, da so ob enaki količini povečali prihodke in zmanjšali stroške. V letu 2021 so kupili tudi novo mehanizacijo in nadaljevali s krepitvijo zmogljivosti lastne gozdne proizvodnje. Kar pomeni manj zunanjih izvajalcev, manj stroškov in več zaposlenih. Medtem ko je konec leta 2020 delež lastne gozdne proizvodnje v celotni proizvodnji znašal 11 %, se je lani zvišal na 18 %. Načrt za letošnje leto je bila lastna gozdna proizvodnja v višini 20 %.

Število zaposlenih je predvsem na račun krepitve lastnih gozdarskih zmogljivosti v letu 2021 zraslo iz 300 na 342.

SiDG je storil tudi pomemben korak k vzpostavitvi lesnih centrov. Konec novembra 2021 je objavil javni poziv za sodelovanje strateških partnerjev pri vzpostavljanju lesno predelovalnih centrov.

Mag. Robert Tomazin

Ob predstavitvi poslovnih izidov za leto 2021 je glavni direktor SiDG mag. Robert Tomazin povedal: “Za nami je zahtevo in naporno, a obenem izjemno uspešno poslovno leto. Še bolj pa nas lahko veseli, da smo v letu 2021 postavili temelje za velike razvojne korake v poslovanju, ki nas čakajo v letošnjem letu in letih, ki prihajajo.

Temu primerno so ambiciozno zastavljeni tudi cilji za leto 2022. SiDG odločno stopa na pot poslovne odličnosti in odličnosti pri sodelovanju z  vsemi ostalimi deležniki v gozdno-lesni verigi.”

Nadzorni svet oz. nekateri člani (domnevno iz vrst SMC oz. Konkretno) se v ponedeljek kar naenkrat niso strinjal več s temi načrti, ki so jih očitno pred tem že tudi potrdili.

K. R.