Še danes čas za podpis podpore referendumom

Zbiranje podpisov podpore (vir: arhiv MD)

Še danes lahko oddamo podpise podpore za razpis treh zakonodajnih referendumov. 

Gre za referendume o škodljivih zakonih zdajšnje vladne koalicije, in sicer:

– zakon o vladi (proti povečani birokraciji, vlada namerava močno povečati število ministrstev),

– zakon o RTV (vlada namerava upravljanje RTV prenesti na nevladnike, izključiti pa gledalce in gledalke, ki rtv-prispevek prisilno plačujejo) in

– spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi (ustrezno oskrbo starejših in invalidov želijo premakniti za leta vnaprej).

Uveljavitev škodljivih zakonov lahko preprečimo le še volivci in volivke. Za vložitev zahteve za razpis referenduma pa je za vsakega od navedenih zakonov potrebnih po 40 tisoč overjenih podpisov volivk in volivcev.

Podpise lahko oddamo še danes v času uradnih ur upravnih enot ali krajevnih uradov.

Tudi danes bodo stojnice postavljene pred upravnimi enotami v številnih krajih. Po overitvi podpisa na upravni enoti pa je pomembno, da se obrazci izročijo tistim, ki zbirajo podpise.

Če stojnice ni, obrazec z overovljenim podpisom lahko predamo vodstvu SDS v posameznem okolju ali pa to pošljemo po pošti na naslov: SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

Vlogo podpore vsakemu posebej od treh zakonov lahko še danes oddamo tudi elektronsko, prek eUprave, v kolikor imamo pridobljen ustrezen slovenski certifikat za e-podpisovanje.

M. D.