SDS zahteva sklic nujne seje odbora za finance zaradi prodaje Športne loterije

(Vir: arhiv)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za finance z obravnavo naslednje točke: Prodaja Športne loterije Slovenije in igre na srečo, d. d.

Športna loterija Slovenije je v posredni lasti države.

Največji lastniki Športne loteriji so Pošta Slovenije in Loterija Slovenije, vsaka s po 20-odstotnim deležem, ter Smučarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije tudi vsak z 20-odstotnim deležem, Nogometna zveza Slovenije pa ima 17,3-odstotni delež.

V javnosti je nedavno odjeknila novica, da nameravajo trije od lastnikov, Smučarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in Nogometna zveza Slovenije, deleže, torej večinski delež 57,3 % prodati, in sicer tujemu skladu. Fundacija za šport tej prodaji ostro nasprotuje. O tem je konec aprila obvestila številne naslovnike, med njimi tudi Vlado Republike Slovenije. 

Navedbe predsednika vlade dr. Roberta Goloba in ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, da vlada oziroma država nimata nič s prodajo deležev Športne loterije Slovenije, so lažne. Zakon o igrah na srečo namreč jasno določa pogoj soglasja ministra za finance za prodajo oziroma nakup deležev Športne loterije Slovenije. 

Letni promet Športne loterije Slovenije presega 100 milijonov evrov, lanski dobiček je bil 4 milijone evrov, tako promet kot dobiček se iz leta v leto povečuje. Prek obeh fundacij prejmejo športne in invalidske organizacije letno skoraj 10 milijonov evrov, skoraj 12 milijonov evrov pa se nateče v državni proračun preko različnih dajatev.

Prodaja tujemu skladu bi bila v škodo slovenskega športa, in sicer predvsem z vidika financiranja. Predsednik Fundacije za šport Branko Zorman je izjavil: “Za to leto bomo razdelili 11 milijonov evrov. Če pride do prodaje, si upam napovedati, da bomo v prihodnje imeli na voljo samo šest do sedem milijonov evrov, kar za nekatere panožne zveze pomeni pogreb.”

Športna loterija Slovenije nima cene. Ustanovljena ni bila zato, da bi se nekoč prodala, pač pa v podporo slovenskemu športu. Zato mora ostati v lasti subjektov, ki so njeni solastniki danes. V kolikor si tega ne želijo, je potrebno koncesijo, ki jo poseduje Športna loterija Slovenije prenesti na Loterijo Slovenije.

Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagajo, da minister za finance ne poda soglasja k nakupu deležev Športne loterije Slovenije in s tem ohrani interese profesionalnega in ljubiteljskega športa v Sloveniji. 

M. D.