SDS v parlamentu zahteva razpravo o romski problematiki na jugovzhodu države

macedoni
Fotografija je simbolična. (vir: RIC Novo mesto, arhiv)

Poslanska skupina SDS je v državni zbor vložila zahtevo za nujno sejo komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bi razpravljali o romski problematiki na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini in v Posavju. Opozarjajo namreč, da se ta slabša. Opozarjajo tudi, da vlada ni pripravila rešitev za reševanje omenjene problematike, ki jih je obljubila ob zavrnitvi zakonskih predlogov dolenjskih občin.

 

V SDS namreč opozarjajo, da prebivalci več dolenjskih občin izražajo vse večjo zaskrbljenost glede naraščajoče stopnje kriminala in nasilja, vključno s šolskim okoljem, kjer so priča primerom nasilja, ki ga izvajajo Romi. Otroci iz romskih družin pogosto izostajajo od pouka in posledično v znanju zaostajajo za svojimi vrstniki kar velikokrat vodi v fizično dominacijo v razredu ter posledično v izsiljevanje in pretepe. Mnogi med njimi šolo opustijo, kar pa posledično povečuje njihovo tveganje za brezposelnost, socialno revščino in vključevanje v kriminalne aktivnosti.

Občani po navedbah SDS izpostavljajo tudi težave pri varovanju pridelkov s polj ter krajo živine in prašičev, kar predstavlja resno grožnjo kmetijskemu sektorju. Kmetje izražajo skrb zaradi ogrožanja njihovega premoženja. Občani več dolenjskih občin so zaskrbljeni tudi glede varnosti. Razmere so napredovale do te mere, da nekateri posamezniki nočejo javno spregovoriti o težavah, saj se bojijo maščevanja v obliki požigov ali uničevanja njihove lastnine in polj s strani Romov. V omenjenih občinah se pogosto pojavljajo številna kazniva dejanja, vključno s krajo, prekrški zoper javni red in mir in prometnimi prekrški, opozarjajo.

Ob tem navajajo, da je v lani skupina 11 županj in županov občin iz jugovzhodne Slovenije in Posavja v državni zbor s podpisi 31.500 volivcev vložila sveženj štirih zakonov, katerih namen je bil ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Poslanci vladajoče koalicije so vse predlagane rešitve zavrnili z izgovorom, da bodo do konca leta pripravili svoje rešitve, ki pa jih ni bilo.

Prav tako so na oktobrski seji odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide so člani odbora vlado zavezali, da mora do konca leta 2023 pripraviti zakonodajne spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romsko problematiko, zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo in krepitve družbene odgovornosti posameznika, a omenjenih rešitev ni.

A. V.