SDS s predlogoma novel zakonov o zaščiti živali in KGZS

Fotografija je simbolična. (Vir: arhiv)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je ponovno vložila dve noveli zakonov. Pri noveli Zakona o zaščiti živali predlaga popravke oziroma črtanje nekaterih členov zakona, s katerimi se ni strinjala že ob sprejemanu oktobra lani. Novela Zakona o Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije (KGZS) pa trenutno znatno omejuje izvolitev in imenovanje njenih članov, kar zahteva odpravo spornih členov.

Novela Zakona o zaščiti živali

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, nekatera zavetišča, Kinološko društvo Ljubljana in drugi so ob sprejetju novele o Zakona o zaščiti živali o njej izrazili pomisleke, za tem pa je podobne pomisleke izrazila tudi Vlada Republike Slovenije in Zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Vsi opozarjajo predvsem na vprašljivost določb z ustavnopravnega vidika, nepotrebno nedoločnost ter težave, ki zaradi določb nastajajo v praksi.

Cilj spremembe veljavnega zakona je popraviti oziroma črtati sporne člene ter s tem zagotoviti primeren in strokoven odnos do oskrbe živali, kar bo za slednje imelo pozitivne posledice.

Novela Zakona o Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije

Novela Zakona o Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije bila na predlog skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Čalušić sprejeta oktobra 2023. Novela je bila sprejeta kljub opozorilom Državega sveta in drugih organizacij o protiustavnosti nekaterih določb zakona.

Glavni cilj novitete je bil uvedba instituta nezdružljivosti za voljene in imenovane člane, s čimer bi se okrepila institucionalna avtonomija zbornice in posledično preprečilo politično vmešavanje v odločitve, stališča in mnenja zbornice. Zadnje spremembe so tako prinesle določbe, ki prepričujejo izvolitev ali imenovanje oseb, ki so bile v določenih političnih funkcijah ali organih v določenem časovnem obdobju pred tem. S sprejetjem pa se položaj kmetijstva dejansko v ničemer ni izboljšal, ampak poslabšal, ker so protiustavno omejili člane, da bi lahko svobodno uveljavljali svoje kmetijske interese in tako uspešno vodili kmetijsko politiko prek organov upravljanja v KGZS.

Cilj predlogov Poslanske skupine SDS je zato odpraviti sporne člene ter tako zagotoviti avtonomijo KGZS in odpraviti morebitne protiustavne omejitve.

A. L.