SDS, NSi in SNS zahtevajo, da Slovenija odstopi od Marakeške deklaracije

Fotografija je simbolična (vir: arhiv).

Danes je 35 poslancev iz vrst opozicijskih strank SDS, NSi in SNS predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu poslalo zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora. Zahtevajo tudi, da Slovenija odstopi od Marakeške politične deklaracije.

Uvodoma navajajo, da se število nezakonitih prestopov meje povečuje, vse bolj se spreminja tudi struktura migrantov, ki prihajajo iz vedno bolj oddaljenih držav, kjer ni vojne, zato gre očitno za ekonomske migrante. Trend, ki se je izoblikoval v zadnjih letih, pa kaže na to, da ne gre za migracije zaradi vojn, temveč zaradi ekonomskih razlogov. Pri tem jih spodbujajo tudi tihotapske združbe, ki služijo na račun držav. Gre pa tudi za organizirano in s strani držav izvora migrantov spodbujeno preseljevanje prebivalstva.

Priča smo tudi sprejemanju mednarodnih deklaracij in sporazumov, katerih sprejemanje poteka mimo javnosti oziroma je javnost obveščena le iz medijev. Ob tem pa so cilji in usmeritve dokumentov takšni, da se širša javnost z njimi ne strinja, zaveze iz teh dokumentov pa pomenijo celo posege v ustavno ureditev Republike Slovenije.

Marakeška deklaracija

Prvi takšen mednarodni dokument je Marakeška politična deklaracija, ki je bila sprejeta 2. maja 2018 v Marakešu. Ta pomeni politično soglasje k odprtju mej za množične migracije. Ta deklaracija je sporna v več točkah: izenači se migrante in begunce in vsem migrantom daje enak status kot beguncem. Za migracije se praktično ukinjajo meje, zahteva se, da se o njih poroča samo še pozitivno, kar pomeni, da se cenzurira vse, kar ne bi bilo v prid migracijam.

Vlada Mira Cerarja je 2. maja 2018 to deklaracijo podpisala, čeprav takrat ni imela polnih pooblastil, s podpisom in vsebino tega dokumenta pa ni seznanila niti državnega zbora.

Globalni dogovor, ki ga bodo sprejemali 11. decembra

Drugi dokument pa je t. i. Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki se bo sprejemal 11. decembra 2018, prav tako v Maroku. Ta je z vidika varnostnega vprašanja odprtih migracijskih tokov še bolj sporen. Sporazum predvideva zavezo k številnim ukrepom, ki bodo pomenili poseg v svobodo govora glede nezakonitih migracij, financiranje in spodbujanje le teh ter celo prisilo, da se doslej nezakonite migracije obravnavajo kot normalen družbeni pojav, kateremu se morajo prilagajati prebivalci države, v katero nezakoniti migranti prihajajo. Napovedani ukrepi so grozljivi.

Dogodki tudi kažejo, da bo Slovenija na osnovi mednarodnih zavez, s katerimi se je strinjala, ostala »migrantski žep«.

Opozicijski poslanci iz vrst SDS, NSi in SNS so zahtevo za sklic izredne seje obrazložili na 11 straneh. Dodajmo še, da proti tovrstnim sporazumom tudi v SLS, ki pa je neparlamentarna stranka.

Zahteva za sklic izredne seje je v celoti dostopna tukaj  

Samo neudeležba ni dovolj

Marjan Šarec, predsednik slovenske vlade, je včeraj sicer dejal, da 11. decembra ne bo odpotoval v Marakeš in se ne bo udeležil sprejemanja Globalnega migracijskega dogovora. Vendar pa je jasno, da samo neudeležba slovenske delegacije v Maroku ni dovolj. Odstop od tovrstnih dokumentov je treba tudi zakonsko opredeliti, sprejeti ustrezne sklepe in o odstopu obvestiti tako domačo kot mednarodno skupnost.

Nadaljnje dogodke bomo spremljali, saj so migracije za naše območje zelo pomembne ter pomembno vplivajo na kakovost našega bivanja.

Vložena zahteva, prva stran.

J. M.