SDS nasprotuje ponovnemu zamiku uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrbi in dodatnim obremenitvam ljudi z novimi davki

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Nekateri mediji danes enostransko in nekritično poročajo, da poslanska skupina SDS z vložitvijo zahtevka za ponovno odločanje o vrsti parlamentarnega postopka zamika časovnico dolgotrajne oskrbe.  

To nikakor ne drži!

Poslanska skupina SDS nasprotuje odločanju o zakonu po nujnem postopku, saj za to ni nikakršne podlage. Poslovnik namreč določa, da je mogoče obravnavati zakone po nujnem postopku ob predpostavki obstoja treh okoliščin, in sicer v primeru vojne, naravnih nesreč in če bi zaradi nesprejetja posameznega zakona nastale težko popravljive posledice za državo. V konkretnem primeru noben od teh pogojev ne velja.

Izjave, da SDS s tem politično nagaja, so neresnične. Politično nagajanje se je zgodilo, ko je aktualna koalicija zamaknila izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021, češ da bo ta pripravljen po široki javni razpravi in sprejet po rednem postopku. Zakon je bil sprejet na dopisni seji, v javni obravnavi pa je bil le 5! dni. Pogojev za sprejmanje po nujnem postopku namreč NI.

Iz poslanske skupine SDS so sporočili, da ocenjujejo, da je pri sprejemanju zakona grobo kršena in zlorabljena formalna procedura, zakon pa je slab, saj daje upravičencem manj pravic, državljane pa z uvedbo novega davka bistveno bolj obremenjuje.

Primer zavajajočega poročanja na spletni strani 24ur.com:

M. D.