SDM: Študenti imajo pravico vedeti, kam gre njihov denar!

Simona Purkat, predsednica Slovenske demokratske mladine (SDM), Twitter
S Slovenske demokratske mladine (SDM), ki jo vodi Simona Purkat, so sporočili, da so močno zaskrbljeni nad netransparentnim delovanjem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, onemogočanjem ozaveščanja javnosti o porabi študentskega denarja, ignoriranjem medijskih pozivov in dolgo tradicijo neposredovanja ključnih podatkov, do katerih bi morali imeti dostop vsi, zlasti pa tisti, ki delajo preko študentske napotnice. 

Opozarjajo, da je splošno znano dejstvo, da se položaj študentov iz leta v leto slabša.

Visoka inflacija, naraščajoče cene študentske prehrane, stanovanjski problem, neizpolnjene obljube vlade, postavljajo veliko študentov v hudo finančno in mentalno stisko. Za veliko večino študentov, ki delajo preko študentske napotnice, predstavlja delež 3,80 % dohodka, ki se nameni za delovanje študentskih organizacij, velik strošek, zlasti pa so študentje razočarani nad dejstvom, da ne vedo, kako je ta denar porabljen.

Po drugi strani je proračun Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ogromen – v letu 2022 je bil več kot 4 milijone EUR, po predvidenem finančnem načrtu za 2023-24, ki je objavljen na njihovi spletni strani, pa ta znaša skoraj 50.000,00 EUR več. Pri tem nas močno skrbi finančni načrt, kjer je npr. navedeno, da je za honorarje predsedstva ŠOU namenjenih kar 180.000,00 EUR, za Študentski tolar, ki pa dejansko predstavlja pomoč študentom iz materialno-ogroženih skupin, pa je namenjenih zgolj 160.000,00 EUR.

Netransparentno delovanje študentskih organizacij se bije že več let. Spomnimo, da se je v preteklosti že izpostavljalo nesmotrno rabo študentskega denarja (med drugim luksuzni tretmaji, omenjalo se je tako masaže, depilacije, smučanje v Franciji, servis smuči, lastno jadrnico, deskanje v Maroku, kot tudi tečaje pomorskih veščin). Po našem mnenju so sporne tudi svetovalne pogodbe in zavodi, ki so jih ustanovile študentske organizacije, iz katerih se preteka javni denar in so namenjeni le zakrivanju finančne sledljivosti sredstev Študentske organizacije Slovenije.

Navsezadnje ni odveč spomniti na to, da je bilo prav Vrhovno sodišče Republike Slovenije tisto, ki je pozvalo k dostopu do informacij javnega značaja. Po drugi strani je vsako leto večje nezadovoljstvo študentov, saj v ŠOU ne vidijo nekoga, ki bi jim v boju za boljši položaj stal ob strani, ampak vidijo nekoga, ki jim trga del trdo zasluženega dohodka prek študentskega dela.

V Slovenski demokratski mladini menijo, da je čas, da se temu naredi konec! Študenti morajo biti seznanjeni s tem, kam roma njihov denar. 

V SDM so v preteklosti že predlagali spremembo dveh členov Zakona o skupnosti študentov, in sicer spremembo v tretjem členu, kjer smo predlagali, da se  jasno zapiše, da je ŠOS pravna oseba javnega prava, in v 10. členu, s katerim smo predlagali, da za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev ŠOS skrbi Računsko sodišče RS.

S tem, ko bi ŠOS postala pravna oseba javnega prava, bi morala za naročila blaga in storitev uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, v celoti bi morali spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, plačila zaposlenim pa bi morala biti omejena s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela. Naš predlog je bil takrat na škodo študentov zavrnjen.

Ob tem pa so v SDM prepričani, da je potrebno razmisliti o morebitni spremembi študentskega dela. Vsak, ki dela, naj se sam odloči, kam gre njegov denar! Pri tem dodajajo: “Denar vsem, ne le privilegirani peščici večnih študentov!”

M. D.