SD Tanje Fajon v resnih težavah, stranka zrela za stečaj?

Socialni demokrati (SD) že več let poslujejo z izgubo, lani so imeli 856.602,73 evra primanjkljaja. Podjetja so bila tako že več let, najmanj od leta 2014, primorana dolg spreminjati v prisilno financiranje stranke.

Stranka ima na stavbi, v Levstikovi ulici 15 v Ljubljani, vknjižene tudi štiri hipoteke. Vse v korist Delavske hranilnice, vse tudi kaže, da gre za zelo tvegana posojila.

Iz poslovnega poročila stranke, objavljenega v bazi Ajpes, je razvidno, da so v letu 2020 poplačali le manjši del posojila in limit, preostanek so reprogramirali (preložili rok odplačila).

Poleg kredita imajo med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi knjižene še obveznosti za leasing, za najet avtomobil (stanje ob koncu leta 2020 je bilo 12.744,15 evra).

S članarinami in prispevki članov letno zberejo nizke zneske glede na svojo porabo, vsega okoli 132 tisoč evrov. Dodatne prihodke imajo še iz najemnin za poslovne prostore, ki so jih kot nasledniki Zveze komunistov Slovenije večinoma pridobili po tej poti in to premoženje oddajajo v najem. Iz najemnin za večje število poslovnih prostorov so lani prejeli 56.953,13 evra, kažejo bilance.

V lasti imajo namreč nepremičnine v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Šentjurju pri Celju, Velenju in Zrečah. V najem pa so lani oddajali poslovne prostore na Jesenicah, v Kranju, Novi Gorici, Radljah ob Dravi in Ravnah na Koroškem. Podatke je objavil portal Siol.net, posredovali so jim jih iz SD.

Glede na to, da niti stavbe na Levstikovi v Ljubljani niso kupili, so v privilegiranem položaju v primerjavi z ostalimi strankami, ki so si svoje prostore bodisi kupili ali pa plačujejo najemnine.

Primanjkljaj (v tem primeru izguba) se v SD vleče že več let, tudi viri stranke so negativni že več let. To pomeni, da ima stranka negativen kapital, podjetje v gospodarstvu je v takšnem primeru zrelo za stečaj ali vsaj prisilno poravnavo.

Zato se tudi pri SD postavlja vprašanje, ali ni tudi ta stranka zrela za stečaj, saj očitno ne zna upravljati s svojimi viri in ne zna poslovati.

Znano je tudi, da je Računsko sodišče RS v preteklosti že opozorilo na spornost, da gre stranka na volitve, posebno še, če ima dolgove iz prejšnjih volitev. In prav to se dogaja v stranki SD.

Tudi med pravnimi strokovnjaki prevladuje mnenje, da Socialni demokrati kot politična stranka sploh ne bi smeli kandidirati na volitvah, dokler ne poravnajo dolgov iz prejšnjih volitev. Prve volitve v prihodnjem supervolilnem letu, ko bodo tudi predsedniške, lokalne in županske volitve, bodo državnozborske, 22. aprila 2022.

Primanjkljaj stranke SD po stanju na dan 31. 12. posameznega leta
Leto Znesek, v eur
2015   888.385,12
2016   802.444,95
2017   763.846,49
2018   756.340,54
2019 1.116.292,12
2020    856.602,73

Vir: Ajpes, bilance stanja stranke SD

Izpis iz e-zemljiške knjige:

Izpis iz e-zemljiške knjige

M. D.