SB Novo mesto: Kako dolgo se čaka na specialistične preglede ali operacije?

(pixabay.com)

Zdravstvo je področje, ki se dotika vseh nas. Zdravnika in zdravniško obravnavo si lahko izbiramo, kar je posebno pomembno z vidika dolgih čakalnih dob za preglede v specialističnih ambulantah in za različne posege, tudi operacije. Če ocenimo, da nam je v sicer domačem okolju predolgo čakati na pregled ali poseg, morda operacijo, lahko preverimo, kje so krajše čakalne dobe in gremo drugam. Tega večina niti ne ve.

V Novem mestu je najdaljša čakalna doba v Sloveniji za pregled v ortopedski ambulanti, najdlje se čaka za ultrazvok vratnih žil ter za MR (magnetno resonanco) toraksa in abdomna.

Mesečna poročila o čakalnih dobah v zdravstvu pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki pa je zadnje poročilo objavil v oktobru, za stanje na dan 1. 10. 2017. Na portalu smo preverili še čakalne dobe v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer pa imajo podatke objavljene že po stanju ob koncu oktobra.

Iz poročila NIJZ je razvidno, da se čakalne dobe v Sloveniji podaljšujejo, pri tem posebej opozarjajo na dolge dobe pri nekaterih vrstah operacij in posegov, kjer izpostavljajo naslednje:

 • operacije krčnih žil: povprečno 559 dni
 • operacija nožnega palca: povprečno 514 dni
 • operacije ščitnice: povprečno 456 dni
 • posegi na ušesu in mastoidu: povprečno 445 dni
 • posegi in operacije hrbtenice v ortopediji: 444 dni

Nadalje se več kot leto dni čaka na operacije na perifernem ožilju (439 dni) in pregled v revmatološki ambulanti (380 dni). Za posege in operacije nosu in obnosnih votlih je treba v povprečju čakati 327 dni, za posege in operacije v ustih, grlu in žrelu (237 dni). Za operacijo kile pri odraslih se čaka 228 dni in za operacijo žolčnih kamnov 214 dni.

Splošna bolnišnica Novo mesto

V nadaljevanju predstavljajo, kje so najdaljše in kje najkrajše čakalne dobe. Mi smo preverili za Novo mesto in ugotovili naslednje:

Najdaljša čakalna doba je v SB Novo mesto v ortopedski ambulanti, čaka se 223 dni. Najdlje se čaka tudi na ultrazvok rame (320 dni). Tako je tudi za ultrazvok vratnih žil, kjer je v SB Novo mesto najdaljša čakalna doba (250 dni). Najdlje se čaka tudi na MR toraksa in abdomna (180 dni).

Hkrati pa je v SB Novo mesto najkrajša čakalna doba za artroplastiko kolena (123 dni). Najkrajša je tudi čakalna doba za artroplastiko kolka (38 dni). Hkrati se na operacijo kile pri otrocih ne čaka nič. Enako je pri rentgenu (Rtg) PC in rentgenu glave.

Podatki tako za Novo mesto kot ostale specialistične ambulante ali operacije za celotno Slovenijo so vidni tukaj: NIJZ: Porocilo

Ob tem smo preverili vse čakalne dobe v Splošni bolnišnici Novo mesto. Iz njihovih javno objavljenih podatkov je razvidno je naslednje:

 1. Ginekološki dispanzer: redno od 20 do 30 dni, hitro od 18 do 28 dni
 2. Internistične ambulante: redno od 65 do 169 dni, hitro od 23 do 137 dni

Tu gre za šest ambulant, v katerih deluje 16 zdravnikov. Čakalne dobe ni v CAPD ambulanti, triažni in antikoagulantni ambulanti. V ostalih pa so redne čakalne dobe od 65 do 169 dni, odvisno tudi od zdravnika. Če je napotnica za »hitro«, so čakalne dobe od 23 do 137 dni.

3. Revmatološka ambulanta: redno od 14 do 400 dni, hitro od 14 do 324 dni

Zdravnica je ena, čakalne dobe pa so odvisne od tega, ali gre za triažno revmatiloška, revmatološko, revmatološko ambulanto EB ali UZ (ultrazvok sklepov). Redne čakalne dobe so od 14 pa vse do 400 dni (v revmatološki ambulanti). Če je napotnica označeno pod »hitro«, pa so čakalne dobe od 14 do 324 dni (revmatološka ambulanta).

4. Pulmološka ambulanta: redno od 7 do 125 dni, hitro od 7 do 95 dni

Tu je pet zdravnikov. Redne čakalne dobe pa so od 7 pa do 125 dni (odvisno pri katerem zdravniku ali zdravnici. Če gre za napotnico pod »hitro«, pa so čakalne dobe od 7 do 95 dni. Tudi tu je odvisno od zdravnika.

5. Infekcijska ambulanta: redno od 14 do 21 dni, hitro od 7 do 14 dni

V ambulanti delajo tri zdravnice. Redna čakalna doba je od 14 do 21 dni (odvisno od zdravnika), če je napotnica označena pod »hitro«, pa so čakalne dobe od 7 do 14 dni.

6. Nevrološke ambulante: redno od 7 do 228 dni, hitro – skoraj ni razlike

V teh ambulantah dela 14 zdravnikov. Redne čakalne dobe so od 7 (triažna ambulanta) do rekordnih 228 dni (odvisno od zdravnika ali pa tudi ambulante). Najdaljša redna čakalna doba je v nevroloških ambulanta, kjer skoraj ni razlik glede na zdravnike (od 224 do 228 dni). Pri UZ vratnega ožilja je redna čakalna doma 231 dni. Zelo dolga je tudi redna čakalna doba v nevrofiziološkem laboratoriju (EMG), kje je najvišja 198 dni. Najnižja je sicer 27 dni, dobe pa so odvisne od izbranega zdravnika. Če gre za napotnico, označeno s »hitro, pa so čakalne dobe od 7 do 228 dni. V nevroloških ambulantah skorajda ni razlike med časom glede na napotnice, ki so označene s hitro ali redno. Podobno je tudi pri UZ vratnega ožilja. Tu je vseeno, kakšna je napotnica. Nekoliko drugače pa je v nevrofiziološkem laboratoriju, kjer je pri eni od zdravnic čakalna doba po napotnici pod hitro 90 dni (pri redni napotnici pa 174 dni).

7. Pediatrična ambulanta: redno in hitro 27 dni

V ambulanti ni posebej navedenega zdravnika, deluje zdravnik po razporedu. Čakalna doba pa je 27 dni, kar velja tako za redno kot t. i. hitro čakalno dobo.

8. Ginekološke ambulante: redno od 60 do 100 dni, hitro od 50 do 80 dni

Tu deluje 8 zdravnikov. Redne čakalne dobe so od 60 do 100 dni (odvisno od zdravnika). Če je napotnica označena s »hitro«, pa so čakalne dobe od 50 do 80 dni.

9. Kirurške ambulante: redno od 4 do 136 dni, hitro od 2 do 126 dni

Tu gre za 11 ambulant (v to nismo všteli ambulante za kirurške rane) in 28 zdravnikov. Redne čakalne dobe so od 4 pa vse do 136 dni, kolikor se čaka pri enem od zdravnikov v urološki ambulanti. Najdaljše dobe so v žilni ambulanti (od 113 do 133 dni). Če so napotnice označeno s »hitro«, pa so čakalne dobe od 2 (v protibolečinski ambulanti) do 126 dni (pri enem od zdravnikov v žilni ambulanti).

10. Ortopedska ambulanta: redno od 226 do 560 dni, hitro od 260 do 518 dni

Tu so trije zdravniki. Redna čakalna doba je od 226 do 560 dni (odvisno od zdravnika). Če je napotnica pod »hitro«, pa je čakalna doba enaka, edino pri zdravniku z najdaljšo redno dobo je treba čakati 518 dni (in ne 560).

11. ORL ambulante: redno od 127 do 141 dni, hitro od 108 do 117 dni

Tu so štirje zdravniki, redna čakalna doba je od 127 do 141 dni. Če je napotnica pod »hitro«, pa je čakalna doba od 108 do 117 dni. Razlike torej niso velike.

12. Okulistične ambulante: redno od 50 do 233 dni, hitro od 49 do 197 dni

Tu je 8 zdravnikov. Redna čakalna doba je od 50 do 233 dni (odvisno od zdravnika). Če je napotnica pod »hitro«, je čakalna doba od 49 do 197 dni. Zanimivo pri tem je, da dve zdravnici, ki sicer delujeta v okviru SB Novo mesto delujeta še v zasebnih ambulantah, ki delujeta v okviru SB, pri teh pa je redna čakalna doba 15 dni. Če je hitro pa je to 14 dni.

13. Dermatološke ambulante: redno od 49 do 67 dni, hitro od 42 do 60 dni

Tu so tri zdravnice. Redna čakalna doba je od 49 do 67 dni. Če je napotnica pod hitro, pa je čakalna doba od 42 do 60 dni. V varikološki ambulanti ni termina, v fototerapiji pa ni čakalne dobe.

14. Psihiatrija: redno 44 dni, hitro 33 dni

Tu deluje samo 1 zdravnik. Redna čakalna doba je 44 dni, če je napotnica pod »hitro«, pa se čaka 30 dni.

15. Diabetologija: redno in hitro: 0 dni

Tu sta dve ambulanti: za diabetes in za diabetično stopalo, v katerih delujeta dva zdravnika. To sta tudi edini ambulanti, kjer ni čakalne dobe.

16. Alergološka ambulanta: redno od 70 do 75 dni, hitro od 45 do 70 dni

V okviru tega delujeta dve ambulanti, v katerih sta dve zdravnici. Redna čakalna doba je od 70 do 75 dni. Če je napotnica pod hitro je čakalna doba od 45 do 70 dni.

17. Gastroenterologija: redno od 46 do 131 dni, hitro od 130 do 327 dni, v kolonskopiji redno do 576 in izredno do 327 dni

Tu sta dve ambulanti, dodatno je še endoskopska internistična ambulanta. V njih deluje 14 zdravnikov. Dodajmo, da nekateri med njimi delujejo tudi v ostalih ambulantah in števila zdravnikov ni možno seštevati. Redna čakalna doba je od 46 do 131 dni. Če je napotnica pod »nujno« pa je to od 44 do 117 dni. Področje zase pa so kolonoskopije, kjer je redna čakalna doba od 502 do 576 dni. Če je napotnica pod »nujno« pa je to od 130 do 327 dni.

18. Kardiologija: redno od 71 do 234 dni, hitro od 10 do 163 dni; ultrazvok srca: redno od 221 do 234 dni, hitro od 99 do 163 dni

Tu gre za več ambulant, v katerih deluje 11 zdravnikov. Redne čakalne dobe so od 71 pa vse do 234 dni. Če je napotnica označena s »hitro«, so čakalne dobe od 10 do 163 dni. Daleč najdaljše so čakalne dobe pri UZ (ultrazvoku) srca: redno od 221 do 234 dni, če je hitro pa od 99 do 163 dni. Edino na področju elektrokardiografije ni čakalne dobe.

19. CT diagnostika: redno od 21 do 25 dni, hitro od 14 do 20 dni

20. MR diagnostika: redno od 130 do 170 dni, hitro od 50 do 80 dni

V tem delu gre za MR preiskave in MR trebuha. Redne čakalne dobe so 130 in 170 dni. Če je napotnica označeno pod hitro, pa je to 50 ali 80 dni.

21. Urgenca internistika: ni čakalnih dob

22. Urgenca kirurgija: ni čakalnih dob

23. UZ diagnostika: redno od 130 do 295 dni, hitro od 95 do 185 dni

Tu gre za tri ultrazvočne preiskave: sklepi, doppler, abdomen, testisti in mehka tkiva. Redna čakalna doba je: sklepi 295 dni (hitro 175 dni), doppler: 245 dni (hitro 185 dni), abdomen in ostalo: 130 dni (hitro 95 dni).

24. Radiologija: redno in izredno 10 do 15 dni

V tem delu gre za RTF slikanja in RTG preglede. Redna in izredna čakalna doba je 10 in 15 dni.

Kako je z operacijami? Čaka se tudi do 720 dni.

Posebno poglavje so operacije. Na te se čaka od 15 pa vse do 720 dni. Pa poglejmo, kako je s tem:

 • Operacije varic – žile:                                        redno 720 dni, hitro 495 dni
 • Operacije halux valgus:                                     redno   80 dni, hitro   75 dni
 • Operacije žil – arterije:                                      redno  33 dni, hitro    20 dni
 • Operacija kile:                                                   redno in hitro: 51 dni
 • Operacije žolčnih kamnov:                                 redno 57 dni, hitro 49 dni
 • Operacije karpalnega kanala – ambulantno:        redno 32 dni, hitro 29 dni
 • Odstranitev osteosintetičnega materiala:             redno 22 dni, hitro 5 dni
 • Endoproteza artroplastika kolka:                         redno 201 dneva, hitro 182 dni
 • Endoproteza kolena in gležnja:                           redno 96 dni, hitro 77 dni
 • Artroskopije:                                                     redno 54 dni, hitro 47 dni
 • Benigne hiperplazije prostate:                            redno in hitro:  42 dni
 • plastična kirurgija – ambulantni posegi:              redno in hitro: 15 dni
 • Angiografija:                                                     redno in hitro: 15 dni
 • Operacije na ginekološkem oddelku: redne čakalne dobe so od 30 do 60 dni. Enako je, če je napotnica označena s »hitro«.
 • Operacije na ORL oddelku:                              redno 250 dni, hitro 150 dni
 • Operacije okulistični oddelek:           redno od 22 do 45 dni, pod hitro od 10 do 22 dni.

Podatki so dostopni tukaj: sb-nm.si/Čakalne dobe/31.10.2017

Opomba: V nekaterih delih smo uporabljali samo izraz zdravnik, kar pa lahko vključuje oba spola: zdravnik in zdravnica.

Pri vsem tem pa je treba vedeti, da so dolge čakalne dobe vse prej kot posledica tega, da zdravniki ne bi hoteli prej opraviti pregleda in pomagati. So del zdravstvenega sistema v državi, ki je neurejen. Večinoma gre torej za sistemsko neurejene razmere na področju zdravstva v državi, za kar pa je odgovorno predvsem resorno ministrstvo.

J. M.