S 100 milijonov evrov vrednim premoženjem na 12. mestu lestvice najbogatejših

Skupino Perspektiva FT sta postavila na trdne temelje.

Dari in Vesna Južna, znana Metličana, lastnika Perspektive in več drugih podjetij, sta se na lestvici najbogatejših Slovencev v letu 2018 s 100 milijoni evrov vrednim premoženjem uvrstila na 12. mesto. Svoje premoženje sta v letu dni povečala za 32,6 milijona evrov. Glede na leto pred tem sta se povzpela za štiri mesta.

Dari in Vesna Južna sta poslovno kariero začela z ustanovitvijo borznoposredniške družbe Perspektiva. Z izjemo te in sevniške Lisce, tovarne perila, ki jo je Perspektiva že pred več kot desetletjem prevzela skupaj s posavsko družino Polovič, sta zakonca Južna večino podjetij v svoj portfelj zajela s prevzemom Vizije, družbe za upravljanje, ki se danes imenuje Perspektiva DZU.

Prek dveh holdingov Vizija imata v lasti gradbeno podjetje CGP, Tiskarno Novo mesto, IGM Strešnik in še nekaj naložb, med katerimi je opaznejši devetodstotni delež Petrola, trgovca z gorivi.

Medtem, ko so v Managerju zakonca Južna pred leti opisovali kot borznika, zdaj svoj imperij gradita predvsem na gradbeništvu in tekstilu, borzno posredovanje in upravljanje skladov sta skoraj povsem opustila.

Največji in najuspešnejši podjetji v skupini sta Lisca iz Sevnice in CGP iz Novega mesta.

Prihodki skupine Perspektiva FT, v kateri sta zakonca lastnika vsak polovice, so se v letu 2017 povzpeli za kar 36 odstotkov, to pa je prineslo 14,6 milijona evrov čistega dobička, največ doslej.

Rast, tako prihodkov kot dobička, je predvsem odsev rasti gradbenih del skupine. Na višje vrednotenje premoženja je vplivalo tudi končno poplačilo vseh posojil Družbi za upravljanje terjatev banke (DUTB) v vrednosti 62 milijonov evrov. Delno so to odplačali z lastnimi sredstvi, delno z najetjem dolgoročnih posojil pri poslovnih bankah.

Finančni dolg, zmanjšan za denarna sredstva, tako v višini 75 milijonov evrov znaša toliko kot vrednost delnic, ki jih imajo v lasti družbe v skupini Perspektiva FT.

Pred leti prezadolžena skupina Perspektiva FT bi tako ob likvidaciji delniških naložb lahko pokrila svoje obveznosti do bank, kar pomembno zvišuje ocenjeno vrednost njunega premoženja, so zapisali v Managerju.

Zakonca Južna vrednost premoženja za Manager nista komentirala.

J. M.