S 1. januarjem 2024 bomo plačevali obvezni zdravstveni prispevek

(vir: arhiv)

S 1. januarjem 2024 se bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot smo ga poznali vrsto let, spremenilo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Po zakonu bo znesek 35 evrov mesečno, višina se bo usklajevala enkrat letno, 1. marca, z rastjo povprečne plače v državi.

Kaj bo drugače? 

Doslej je bilo tako, da so si tisti, ki so tako želeli, dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredili pri eni izmed zavarovalnic. Plačevanje ni bilo obvezno. V primeru, da je oseba brez dodatnega zavarovanja potrebovala zdravstveno oskrbo, pa je morala razliko med osnovnim in dodatnim zavarovanjem plačati sama.

Po novem ne bo več možnosti izbire. Dodatno zdravstveno zavarovanje niso ukinili, kot so obljubljali, temveč so ga spremenili v obvezni prispevek. Kdor ne bo plačeval, mu bodo zdravstvene pravice omejene, dolžan prispevek pa se mu bo rubilo.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

Novi zakon začne veljati s 1. januarjem 2024. Zadnjo položnico bodo tisti, ki so bili doslej dodatno zavarovani, prejeli za december, njihova obveznost bo veljala do 31. decembra 2023. Položnico za december bo treba plačati prve dni januarja. Kdor ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga plačuje, mu zdaj ni treba narediti ničesar. Zavarovalne police avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. Novih polic ni treba sklepati, podatki so že zajeti.

Če tako kot prej tudi sedaj ne želite plačevati dodatno zavarovanje? Ali je to mogoče? Ne, ni mogoče, saj vam bodo obvezni zdravstveni prispevek trgali od plače, pokojnine ali invalidskega nadomestila. In kot je že iz imena razvidno, gre za obvezen prispevek.

Kdo bo plačeval obvezni zdravstveni prispevek (OZP)? Vsi zaposleni, samozaposleni, kmetje, upokojenci. Študenti, ki pavzirajo. Šolajoči otroci tako kot sedaj tega prispevka ne bodo plačevali. Gre za vse do 26. leta starosti, ki se redno šolajo.

Komu ne bo treba plačevati obveznega zdravstvenega prispevka? Prejemniki denarne socialne pomoči bodo tako kot sedaj imeli plačano obveznost iz državnega proračuna. Prav tako tisti, ki imajo priznan status vojnega veterana. Iz proračuna bodo imeli OZP plačan tudi zaporniki.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevka: Samostojnim zavezancem in po njih zavarovanim družinskim članom – zakoncem ali staršem se v primeru dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tudi obvezni zdravstveni prispevek se všteva v skupni dolg in ko dolg preseže določen limit, pride do zadržanja pravic.

Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka za upokojence

Upokojencem, ki imajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri:

– Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z., je zavod premijo nazadnje odtegnil ob izplačilu novembrskih pokojnin, saj se je premija plačevala vnaprej;

– Triglav zdravstveni zavarovalnici, d. d., ali pri Generali zavarovalnici, d. d., pa bo zavod premijo za to zavarovanje nazadnje odtegnil konec decembra 2023 ob izplačilu decembrskih pokojnin.

Kako naprej? Z izplačilom januarskih pokojnin bo ZPIZ začel z odtegovanjem obveznega zdravstvenega prispevka od pokojnin tistih upokojencev, za katere ni predvideno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračunskih sredstev (to so: prejemniki denarne socialne pomoči, kdor ima status vojnega veterana, zaporniki).

A. L.