Romana Tomc: “Napoved postavitve fizičnih ograj za Slovenijo predstavlja nevarnost, da postane migrantski žep”

"Vzpostavitev mešanih patrulj ni prava poteza, hkrati pa kaže na to, da kljub zatrjevanju notranjega ministra, da razmere na južni meji obvladujemo, to ne drži."

(vir: FB Romana Tomc)

Pridobili smo odgovor evropske poslanke Romane Tomc na novinarsko vprašanje o mešanih patruljah na slovensko-italijanski meji. Na vprašanje, kaj meni o tem problemu, je evropska poslanka iz vrst SDS odgovorila:

Romana Tomc, evropska poslanka.

“Menim, da vzpostavitev mešanih patrulj ni prava poteza, hkrati pa kaže na to, da kljub zatrjevanju notranjega ministra, da razmere na južni meji obvladujemo, to ne drži. Če gre verjeti ministru, potem je takšna poteza vsekakor nerazumna in ni v skladu s schengnom.

Napoved postavitve fizičnih ograj za Slovenijo predstavlja nevarnost, da postane migrantski žep, kar bi nesporno poslabšalo našo varnost in povzročilo razvojno škodo našemu gospodarstvu.

Varovanje schengenske meje je v interesu vseh držav članic. Schengen je bil vzpostavljen z namenom, da imajo državljani držav članic EU prost prehod med državami. Menim, da je potrebno skrbno varovati zunanjo schengensko mejo. Nasprotno bi lahko pripeljalo do konca Evropske unije, kot jo poznamo.

Vlada Republike Slovenije bi morala resno razmisliti o smotrnosti ukrepa ter storiti vse potrebno za spoštovanje schengna, učinkovito varovanje meje z Republiko Hrvaško, varnosti ljudi in njihovega premoženja. Na to v SDS opozarjamo že od septembra 2015.

Ob vsem tem velja še dodati, da so v obdobju od 1. januarja 2019 do 30 junija 2019 policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 5.345 (leta 2018 pa 3.633) ilegalnih prehodov državne meje. Število se je glede na enako obdobje lani tako povečalo za 47,1 %. Policija tudi opozarja, da se število sprejetih oseb od sosednjih varnostnih organov povečuje predvsem na meji z Italijo. Znaten del sprejetih tujcev predstavljajo tisti, ki zapustijo nastanitvene kapacitete prosilcev za mednarodno zaščito in potujejo proti ciljnim državam.”

J. M.