Rok za vložitev vloge za 150 evrov dodatka za starejše kmete z nizkimi prejemki se izteka

(vir: arhiv)

Rok za oddajo vloge je 31. januar 2021; višina enkratnega solidarnostnega dodatka na upravičenca je 150 evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno obvešča vse upravičence, da je bil 30. decembra 2020 v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19.

Upravičence pozivajo k oddaji vlog – rok je le še do 31. januarja 2021.

Do 28. januarja 2021 je na ministrstvo prispelo 1914 vlog za dodelitev 150 evrov dodatka.

Do tega so upravičene osebe, v kolikor so na dan 31. 12. 2020 izpolnjevale naslednje pogoje:

  • dopolnili 65 let starosti,
  • so nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in
  • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evrov.

Vlogo morajo vlagatelji poslati priporočeno po pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali elektronsko prek e-pošte: [email protected] s skeniranim podpisom.

Vloga in navodila za izpolnjevanje vloge so na voljo na tej spletni strani.

Podoben ukrep za člane kmetij je bil izveden tudi že v letu 2020. Upravičenci, ki so lansko leto prejeli dodatek, lahko vlogo zdaj ponovno vložijo.

Objavljamo tudi vlogo, ki jo lahko natisnete in pošljete pravočasno.

M. D.